Προεδρικό διάταγμα 29/12/80b

ΠΔ 29-12-1980: Περί συμπληρώσεως του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μυκόνου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των νήσων Μυκόνου, Δήλου και Ρηνείας (Κυκλάδων) (ΦΕΚ 336/Δ/1976)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-12-1980: Περί συμπληρώσεως του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μυκόνου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των νήσων Μυκόνου, Δήλου και Ρηνείας (Κυκλάδων) (ΦΕΚ 336/Δ/1976), (ΦΕΚ 33/Δ/1981), 27-01-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 10 (παράγραφος 2) αυτού.

 

2. Του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5), 80 (παράγραφοι 1 και 2) και 125 (παράγραφος 2) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 2) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Την κοινή υπ' αριθμόν Ε/23945/4937/29-06-1968 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως της αρμοδιότητος του Νομάρχου δια τις περί εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών εις περιοχές ιδιαιτέρου τουριστικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 121/Δ/1968).

 

6. Την υπ' αριθμόν Ε/13719/1856/15-04-1976 απόφαση περί εξαιρέσεως της αρμοδιότητος του Νομάρχου, ως προς έγκριση, επέκτασιν, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και κωμών, περιοχών ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 610/Β/1976).

 

7. Ιδόντες την υπ' αριθμόν 885/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

8. Την υπ' αριθμόν 1214/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 29-12-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 4 του από 07-03-2005 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 243/Δ/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.