Προεδρικό διάταγμα 2/1/09c

ΠΔ 02-01-2009: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Πόρου (νομού Αττικής) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-01-2009: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Πόρου (νομού Αττικής) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 25/ΑΑΠ/2012), 27-01-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 (παράγραφος 9)β) του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων και Οικισμών της Χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παράγραφοι 1 και 6) του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ300/14-11-2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2210/Β/2007).

 

5. Την υπ' αριθμόν 3520/1999 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 198/2006 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 257/28-11-2007 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Εθνικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυμοτομικών και Πολεοδομικών Σχεδίων για το έτος 2008 με ΚΑ 9719 πίστωση ύψους 188.329,75 € προκειμένου να συντελεστεί η απαλλοτρίωση (έγγραφο υπ' αριθμόν 517/23-07-2007).

 

9. Την υπ' αριθμόν 262/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-01-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.