Προεδρικό διάταγμα 2/5/12

ΠΔ 02-05-1992: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης και καθορισμό χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-05-1992: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης και καθορισμό χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 150/ΑΑΠ/2012), 03-05-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 , 6), 154, 160 (παράγραφοι 1, 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.α, 4.2.γ. και 4.3 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ίσχυαν προ της αντικαταστάσεώς τους με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν απόφαση Υ14/2011 Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

6. Την 406/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.

 

7. Τις 987/2009, 393/2010 και 726/2010 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων.

 

8. Την 144/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το υπ' αριθμόν 7714/Π276/2011/25-10-2011 έγγραφο του Δήμου Πατρέων από το οποίο προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2011 έχει εγγραφεί στον Κωδικό 40-7111 00013 το ανάλογο χρηματικό ποσό για την αποζημίωση των δικαιούχων στο οικοδομικό τετράγωνο 1505 όπου επανεπιβάλλεται με το παρόν διάταγμα η απαλλοτρίωση.

 

10. Την υπ' αριθμόν 71/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Ιωάννινα, 02-05-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.