Προεδρικό διάταγμα 2/5/12b

ΠΔ 02-05-2012: Τροποποίηση των χρήσεων γης των οικοπέδων που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου και επί σημαντικών οδικών αξόνων του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-05-2012: Τροποποίηση των χρήσεων γης των οικοπέδων που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου και επί σημαντικών οδικών αξόνων του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2012), 03-05-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 παράγραφος 5 και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), και τις διατάξεις του άρθρου 99 παράγραφος 3 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 22 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 (παράγραφος 6) του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Δ/2011).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ14/2011 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

6. Την [Α] 103571/7467/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 968/Δ/1991), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις [Α] 6939/1283/1993 (ΦΕΚ 744/Δ/1993), [Α] 88223/6449/1993 (ΦΕΚ 1241/Δ/1993), 72228/4579/1994 (ΦΕΚ 734/Δ/1994) και [Α] 31477/6487/1997 (ΦΕΚ 977/Δ/1997) όμοιες αποφάσεις.

 

7. Την 114/24-02-2009 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

8. Την από 11-11-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την 81/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Ιωάννινα, 02-05-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.