Προεδρικό διάταγμα 3/9/85

ΠΔ 03-09-1985: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχή εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών για τον καθορισμό χώρου Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής και χώρου Δημόσιου Λυσιατρείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του χώρου Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-09-1985: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχή εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών για τον καθορισμό χώρου Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής και χώρου Δημόσιου Λυσιατρείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του χώρου Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής, (ΦΕΚ 541/Δ/1985), 08-10-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 26 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1983)

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα τα άρθρα 32, 34 (παράγραφος 1), 35 (παράγραφος 5)β) και 38.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις υπ' αριθμόν 88/1985 και 219/1985 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Την υπ' αριθμόν 664/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-00-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.