Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Σύστημα ενθάρρυνσης επιδόσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το σύστημα χρέωσης υποδομής, το οποίο προβλέπεται στα άρθρα 13 έως και 17 του παρόντος, ενθαρρύνει, μέσω συστήματος επιδόσεων, τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και το Διαχειριστή υποδομής, να ελαχιστοποιούν τη διατάραξη και να βελτιώνουν την επίδοση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το εν λόγω σύστημα επιδόσεων μπορεί να θεσπίζει κυρώσεις για πράξεις που διαταράσσουν τη λειτουργία του δικτύου, αποζημίωση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τη διατάραξη και πριμοδότηση της επίδοσης που είναι καλύτερη από την προγραμματισμένη.

 

2. Οι βασικές αρχές του συστήματος επιδόσεων ισχύουν σε ολόκληρο το δίκτυο.

 

3. Το σύστημα επιδόσεων θεσπίζεται μέχρι την 31-03-2011 το αργότερο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.