Προεδρικό διάταγμα 5/12/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί γηπέδων κειμένων εντός των περιοχών Α και Β επιτρέπεται η ανέγερσις επί του αυτού γηπέδου κτιρίων και εγκαταστάσεων διαφόρου προορισμού εκ των επιτρεπομένων δια του παρόντος εις τις περιοχές αυτές, πλην σφαγείων, βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών.

 

Εις την περίπτωσιν ταύτη η συνολική επιφάνεια των κτιρίων και των εγκαταστάσεων αυτών δεν δύναται να υπερβεί τον συντελεστή δομήσεως 0,10 επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος και της περίπτωσης Γ του άρθρου 3 του παρόντος.

 

2. Εις περίπτωσιν κατασκευής βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών και σφαγείων επιτρέπεται η κατασκευή κατοικίας φύλακα συνολικής επιφανείας μέχρι 50 m2 άνευ υπερβάσεως του μεγίστου επιτρεπομένου συντελεστού δομήσεως του γηπέδου.

 

3. Απαγορεύεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εις κτίρια επί των οποίων δεν έχει κατασκευασθεί η βάσει των διατάξεων του παρόντος στέγη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.