Προεδρικό διάταγμα 6/8/11

ΠΔ 06-08-2011: Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο χώρο κοινοχρήστου πρασίνου με αριθμό 9 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου στην Πολεοδομική ενότητα του Ελαιώνα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-08-2011: Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο χώρο κοινοχρήστου πρασίνου με αριθμό 9 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου στην Πολεοδομική ενότητα του Ελαιώνα, (ΦΕΚ 224/ΑΑΠ/2011), 05-09-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154, 160 (παράγραφοι 1, 2) 161 (παράγραφος 1) και 185 (παράγραφος 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 2 και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ273/2010 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 1595/Β/2010).

 

6. Την 84426/6485/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (ΦΕΚ 729/Δ/1990) και την 72888/3764/03-07-1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 434/Δ/1991).

 

7. Την υπ' αριθμόν 8683/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

8. Τις 198/2008, 339/2008 και 139/2008 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Περιστερίου.

 

9. Τις 6/2008 (συνεδρία 21), 1/2009 (συνεδρία 22) και 4/2010 (συνεδρία 7) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

10. Το υπ' αριθμόν 2172/15-06-2010 έγγραφο του Δήμου Περιστερίου από το οποίο προκύπτει ότι έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2010 με ΚΑΕ 7111.405 κονδύλι, ύψους 1.057.167 ευρώ, για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

 

11. Τις 201/2010 και 109/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Λευκάδα, 06-08-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.