Προεδρικό διάταγμα 7/3/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχές με στοιχεία 2.1)α.1

 

Στις περιοχές αυτές οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.1)α.1)2, (2.1)α.1)3, (2.1)α.1)4, (2.1)α.1)5, επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού - αναψυχής.

 

I. Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής:

 

1. Περιοχή (2.1)α.1)2

 

Βόρεια: Οδός Χώρας - Ορνού, περιοχή (2.3)α.1)β)9
Ανατολικά: Αγροτική οδός, ισοϋψής 60 μέχρι μονοπάτι (περιοχή 2.3)α.8)17, νοητή ευθεία στο μικρό γκρεμνό, ισοϋψής 28, ξερολιθιά και θάλασσα.
Νότια: Θάλασσα
Δυτικά: Θάλασσα και οικισμός Ορνός.

 

2. Περιοχή (2.1)α.1)3

 

Βόρεια: Οικισμός Ορνού.
Ανατολικά: Θάλασσα.
Νότια: περιοχή ίδιου νομικού καθεστώτος (1.1 γ) 1 και δρόμος.
Δυτικά: Ισοϋψής 40, μάντρα, δρόμος Αγίου Ιωάννου.

 

3. Περιοχή (2.1)α.1)4

 

Βόρεια: Ισοϋψής 60.
Ανατολικά: Περιοχή (2.3)α.8)11 και ισοϋψής 40.
Νότια: Μάντρα από την κορυφή προς θάλασσα.
Δυτικά: Νοητή ευθεία από σημείο της ισοϋψούς 60 που απέχει 50 m ανατολικά της κορυφογραμμής με την προβλήτα, περιοχή (2.3)α.7)20, ο οικισμός Αγίου Ιωάννου Διακόφτη, θάλασσα.

 

4. Περιοχή (2.1)α.1)5

 

Εσωτερικό όριο της αποτελούν τα όρια των περιοχών (2.3)α.8)24, (2.3)α.8)25, (2.3)α.8)26, (2.3)α.8)27, (2.3)α.8)31, (2.3)α.8)32, (2.3)α.8)40 και (2.3)α.8)43.

 

Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής :

 

Βόρεια: Αγροτική οδός, από το τέλος της νοητή κάθετος στο ρέμα που βρίσκεται ανατολικά της σε απόσταση 40,00 μ. περίπου, το ρέμα μέχρι τη συμβολή του με άλλο κλάδο, ο κλάδος αυτός (προς Β) μέχρι την αγροτική οδό, η αγροτική οδός (προς Α) μέχρι την συμβολή της με οδό, νοητή ευθεία προς τον Πύργο στο Φανάρι, ημικύκλιο με κέντρο τον πύργο και ακτίνα 200 m περιοχή (2.3)α.8)29, νοητή ευθεία (προς βορειοανατολικά) από την κορυφή 98,00 στην διακλάδωση οδών, νοητή ευθεία (προς βορειοανατολικά) στην διακλάδωση αγροτικής οδού, νοητή ευθεία (προς ανατολικά βορειοανατολικά) στην κορυφή 181,97 περιοχή (2.3)α.8)34, νοητή ευθεία (προς βορειοανατολικά) στην στροφή της οδού προς Ελιά, η οδός μέχρι την διακλάδωσή της, νοητή ευθεία προς την κορυφή 105,20 ευθεία στην στροφή της οδού προς Καλό Λιβάδι, η οδός αυτή, περιοχή (2.3)α.8)39, η οδός προς Λια και το ρέμα που εκβάλλει στον ορμίσκο ανατολικά του Καλαφάτη.
Ανατολικά: Θάλασσα και περιοχές (2.3)α).7)12 και αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 553/Β/1994).
Νότια: Θάλασσα και περιοχές: (2.3)α.8)45, (2.3)α.7)13, (2.3)α.7)14, (2.3)α.8)35, (2.3)α.7)15, (2.3)α.8)30, (2.3)α.8)28, (2.3)α.7)17 και (2.3)α.6)11.

 

Δυτικά: Αγροτική οδός και θάλασσα (γραμμή αιγιαλού).

 

II. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται:

 

κατοικία
τουριστικές εγκαταστάσεις Α' και ΑΑ' κατηγορίας
καταστήματα
αναψυκτήρια
εστιατόρια
κέντρα διασκέδασης - αναψυχής
χώροι συνάθροισης κοινού
πολιτιστικές λειτουργίες
γεωργικές αποθήκες
αντλητικές εγκαταστάσεις
υδατοδεξαμενές
φρέατα

 

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών καθορίζονται ως εξής:

 

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 4 στρέμματα.

 

(β) Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις: 10 στρέμματα. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ισχύουν τα εξής:

 

Συντελεστής δόμησης: 0,15.
Απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και των κοινών υπουργικών αποφάσεων 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) και 11014/703/Φ.104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003).
Επιτρέπεται η ανέγερση ξενοδοχείων άνω των 3000 m3 με την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος όγκος οιουδήποτε ανεγειρόμενου αυτοτελούς κτίσματος κύριου ή βοηθητικού εις λειτουργική ή μη ενότητα εντός της ιδίας ιδιοκτησίας να μην υπερβαίνει τα 3000 m3 και να κλιμακώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 336/Δ/1976).
Επιτρεπόμενος αριθμός κλινών ανά στρέμμα: 7 για ξενοδοχειακές μονάδες ΑΑ τάξης (5 αστέρων) και οκτώ (8) για ξενοδοχειακές μονάδες Α τάξης (4 αστέρων).
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 7.5 m.
Οι κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ισχύει, παραχωρούμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης χώροι παραμένουν αδόμητοι και ως χρήσεις γης των χώρων αυτών ορίζονται μόνο οι συναφείς με την συλλογική αναψυχή και κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση της περιοχής. Οι απαιτούμενοι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις χώροι στάθμευσης της τουριστικής μονάδας υπολογίζονται εντός του υπόχρεου ακινήτου χωρίς δικαίωμα εξαγοράς.

 

(γ) Για τους λοιπούς κατά χρήση όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 13-08-1976 (ΦΕΚ 336/Δ/1976), 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτά παρεκκλίσεις.

 

Β. Περιοχές με στοιχεία 2.1.δ είναι περιοχές συγκέντρωσης εγκαταστάσεων μεταποίησης - αποθήκευσης και αποτελούνται από τις περιοχές (2.1)δ)1 και (2.1)δ)2.

 

I. Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής:

 

1. Περιοχή (2.1)δ)1

 

Εσωτερικό όριο της αποτελούν τα όρια των περιοχών (2.3)α.6)6, (2.3)α.6)7, (2.3)α.6)8, και (2.3)α.6)9.

 

Το εξωτερικό της όριο ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην οδό Χώρας - Άνω Μεράς και σε απόσταση 100 m νοτίως αυτής.
Ανατολικά: Νοητή ευθεία από την διακλάδωση της οδού Χώρας - Άνω Μεράς με αγροτική οδό στην κορυφή 170,20 και προέκταση αυτής νοτίως.
Νότια: Νοητή παράλληλος σε μονοπάτι σε απόσταση 50 m βορείως αυτού
Δυτικά: Περιοχή (2.3)α.6)5 και νοητή κάθετος στην οδό Χώρας - Άνω Μεράς.

 

2. Περιοχή (2.1)δ)2

 

Βόρεια: Θάλασσα
Ανατολικά: Θάλασσα
Νότια: Περιοχή (2.3)α.7)8 και οδός που περιβάλλει το όρος Προφήτης Ηλίας Ανωμερίτης από τη βόρεια πλευρά.
Δυτικά: Περιοχή (2.3)α.7)7, κορυφογραμμή που διέρχεται από την κορυφή 73.00 και αγροτική οδός (όριο περιοχής (2.2)στ)2)).

 

II. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται:

 

Έργα και δραστηριότητες χαμηλής όχλησης μετά από τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει και του κεφαλαίου Γ' της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ.104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003), καθώς και
γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια
υδατοδεξαμενές
φρέατα
κτίρια για την εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών φορέων
κτίρια κοινής ωφελείας Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.
εμπορικές και γεωργικές αποθήκες
καταστήματα
αναψυκτήρια, εστιατόρια
κτίρια χονδρεμπορίου
Επίσης επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες μέσης όχλησης σύμφωνα με τις υπ' αριθμούς 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) και 13727/724/2003 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 1087/Β/2003).

 

Στην περιοχή (2.1)δ)1 οι εγκαταστάσεις όλων των επιτρεπομένων χρήσεων πρέπει να είναι σε στεγασμένα κτίρια και δεν επιτρέπεται η απόθεση εμπορευμάτων, υλικών κ.λ.π. σε υπαίθριο χώρο. Ειδικότερα, βόρεια της κορυφογραμμής που ορίζεται στο σχετικό χάρτη με τα σημεία Α, Β, Γ κ.λ.π. η μέγιστη δόμηση ορίζεται σε 400 m2 ενώ δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση δραστηριοτήτων μέσης όχλησης σύμφωνα με τις υπ' αριθμούς 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) και 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/2003) κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς επίσης και μονάδων παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και κάθε είδους αποθηκευτικές εγκαταστάσεις τύπου silos.

 

Για τις εμπορικές αποθήκες, γεωργικές αποθήκες, γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, δεξαμενές, θερμοκήπια και εξόρυξη απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων με τις διατάξεις των παραπάνω κοινών υπουργικών αποφάσεων.

 

Επιτρέπεται η διενέργεια εξορύξεων κατ' εξαίρεση προς κάλυψη επιτόπιων αναγκών και υπό τον όρο της λήψεως μέτρων για την προστασία του γεωφυσικού ανάγλυφου.

 

Στις περιοχές αυτές δεν ισχύει η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του παρόντος (γενικές διατάξεις).

 

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 6 στρέμματα

 

Για τους λοιπούς κατά χρήση όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 13-08-1976 (ΦΕΚ 336/Δ/1976) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτά παρεκκλίσεις.

 

Γ. Περιοχές με στοιχεία 2.2)β γεωργική γη, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.2)β) 1, (2.2)β)2 και (2.2)β)3

 

I. Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής:

 

1. Περιοχή (2.2)β)1 Βόρεια: Νοητή τεθλασμένη τα ευθύγραμμα τμήματα της οποίας ορίζονται από τα σημεία:

 

α. στροφή αγροτικής οδού,

β. κορυφή 101,00 και

γ. διακλάδωση αγροτικής οδού που απέχει από την συμβολή της με την οδό από Χώρα προς αεροδρόμιο περί τα 250 m (νότιο όριο της περιοχής (2.3)α.11)1).

 

Ανατολικά: Αγροτική οδός που συνδέει τις οδούς από Χώρα προς Πλατύ Γιαλό και προς αεροδρόμιο.

 

Νότια: Αγροτική οδός που συνδέει τις οδούς από Χώρα προς Πλατύ Γιαλό και προς αεροδρόμιο.

 

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην οδό Χώρας - Πλατύ Γιαλού σε απόσταση 100 m και ανατολικά αυτής, οικισμός Χώρας Μυκόνου.

 

2. Περιοχή (2.2)β)2

 

Βόρεια: Νοητή ευθεία από τη διασταύρωση αγροτικών οδών με το βορειοδυτικό άκρο της περιοχής (2.3)α.1)α)10 (σημείο Δ1 με συντεταγμένες Χ = - 11110 και Υ = 19410) και περιοχή (2.3)α.1)α)10.
Ανατολικά: Αγροτική οδός και ρέμα που εκβάλλει στο Καλαμοπόδι.
Νότια: Περιοχή (2.1)α.1)5.
Δυτικά: Αγροτική οδός και περιοχή (2.3)α.8)23.

 

3. Περιοχή (2.2)β)3

 

Βόρεια: Ρέμα (που συμβάλλει στο ρέμα της λιμνοδεξαμενής) και αγροτική οδός.
Ανατολικά: Οδός (το δυτικό τμήμα του δακτυλίου του όρους Προφήτης Ηλίας Ανωμερίτης).
Νότια: Αγροτική οδός
Δυτικά: Αγροτική οδός περιοχή (2.3)α.11)4, οικισμός Άνω Μεράς, περιοχή (2.3)α.11)3 και περιοχές (2.3)α.11)3, (2.3)α.1)α)7, (2.3)α.6)2.

 

II. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται:

 

αγροικία
γεωργικές αποθήκες
γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια
μεταποιητικές μονάδες (μόνο εφόσον συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή και με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Γεωργίας και οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης)
δεξαμενές
θερμοκήπια
αντλητικές εγκαταστάσεις
υδατοδεξαμενές
φρέατα

 

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: 10 στρέμματα.

 

(β) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

(γ) Η αγροικία πρέπει να είναι ισόγεια, πέτρινη, μεγίστης επιφάνειας 80 m2, χωρίς υπόγειο και χρησιμοποιείται μόνο για ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας από κατ' επάγγελμα ή συνταξιούχους αγρότες, αποκλειόμενης της παραχώρησης της χρήσης της με εκμίσθωση ή άλλο τρόπο σε τρίτους.

 

(δ) Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για τις γεωργικές αποθήκες: 50 m2 - Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια κτιρίων για τις λοιπές επιτρεπόμενες χρήσεις: 300 m2.

 

(ε) Για τους λοιπούς κατά χρήση όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτό παρεκκλίσεις.

 

Δ. Περιοχή με στοιχεία (2.2)στ)2) γεωργοκτηνοτροφική

 

I. Η παραπάνω περιοχή οριοθετείται ως εξής:

 

Βόρεια: Θάλασσα και περιοχές (2.3)α.7)6 και (2.3)α.7)7.
Ανατολικά: Περιοχή (2.1)δ)2 και περιοχή (2.3)α.6)3.\
Νότια: Περιοχή (2.2)β)3 και περιοχή (2.3)α.6)2 μέχρι ρέμα όρμου Μερσίνη, Λεμονήτρα, αγροτική οδός έως κορυφή 147.60, ρέμα έως θάλασσα.
Δυτικά: Θάλασσα.

 

II. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται:

 

αγροικία
γεωργικές αποθήκες
δεξαμενές
αντλητικές εγκαταστάσεις
υδατοδεξαμενές, φρέατα
γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια - silos.

 

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης της παραπάνω περιοχής καθορίζονται ως εξής:

 

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: 10 στρέμματα.

 

(β) Απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση σε απόσταση 200 m από την ανώτατη στάθμη υπερχείλισης της λιμνοδεξαμενής καθώς και κάθε επέμβαση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σ' αυτή.

 

(γ) Η αγροικία πρέπει να είναι ισόγεια, πέτρινη, μεγίστης επιφάνειας 80 m2, χωρίς υπόγειο και χρησιμοποιείται μόνο για ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας από κατ' επάγγελμα ή συνταξιούχους αγρότες, αποκλειόμενης της παραχώρησης της χρήσης της με εκμίσθωση ή άλλο τρόπο σε τρίτους.

 

(δ) Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για τις γεωργικές αποθήκες: 50 m2.

 

(ε) Για τους λοιπούς κατά χρήση όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτό παρεκκλίσεις.

 

Ε. Περιοχές με στοιχεία 2.3)α.1)α

 

Περιοχές αρχαιολογικών χώρων, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3)α. 1)α)1, (2.3)α.1)α)2, (2.3)α.1)α)3, (2.3)α.1.)α)4, (2.3)α.1)α)5, (2.3)α.1)α)6, (2.3)α.1)α)7, (2.3)α.1)α)8, (2.3)α.1)α)9, (2.3)α.1)α)10, (2.3)α.1)α)11, (2.3)α.1)α)12, (2.3)α.1)α)13, (2.3)α.1)α)14 και οι οποίες κηρύχθηκαν ως αρχαιολογικοί χώροι με την από ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21738/1223/1995 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 606/Β/1995) και ειδικότερα:

 

1. Περιοχή (2.3)α.1)α.1

 

Μπούκα - Λείψανα εγκατάστασης ελληνιστικών χρόνων και μνημειώδες πηγάδι πολύ καλά διατηρημένο. Το βραχώδες έξαρμα με το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 75 m με κέντρο το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου (Χ = 12.181, Ψ = 22.928).

 

2. Περιοχή (2.3)α.1)α)2

 

Βρύση - Αγγελικά θολωτός μυκηναϊκός τάφος. Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 50 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: Χ = - 12.300, Υ = 20.400.

 

3. Περιοχή (2.3)α.1)α)3

 

Κάστρο στο Φανάρι του Αρμενιστή (Καμπαναριά) - Προϊστορική εγκατάσταση με διάσπαρτα όστρακα και οψιανούς και πολύ καλά διατηρημένος οχυρωματικός περίβολος της ύστερης αρχαιότητας. Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 100 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: Χ = - 12.275, Υ = 25.757.

 

4. Περιοχή (2.3)α.1)α)4

 

Μαυροσπηλιά - Λείψανα προϊστορικής εγκατάστασης. Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων Α, Β, Γ, Δ με συντεταγμένες:

 

ΧΑ = - 9.525, ΥΑ = 24.403, ΧΒ = - 9.397, ΥΒ = 24.340, ΧΓ = - 9.355, ΥΓ = 24.457, ΧΔ = - 9.310, ΥΔ = 24.700.

 

5. Περιοχή (2.3)α.1)α)5

 

Λοφίσκος βορειοανατολικά του φράγματος στο Μαράθι και βόρεια της Μαυροσπηλιάς - Λείψανα εγκατάστασης ελληνιστικών χρόνων. Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 100 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: Χ = - 9.760, Υ = 24.485.

 

6. Περιοχή (2.3)α.1)α)6

 

Φτελιά - Λοφίσκος στο κέντρο της παραλίας της Φτελιάς επί του οποίου σώζονται λείψανα πρώιμη Πρωτοκυκλαδικής εγκατάστασης (3200 - 2800 π.Χ.). Ο λόφος ταυτίζεται με τον Τύμβο του Αίαντα του Λοκρού. Δυτικά του λόφου σώζεται λατομείο ελληνιστικών χρόνων γνωστό από αρχαίες επιγραφές (Χ = - 8.190, Υ = + 3.335).

 

7. Περιοχή (2.3)α.1)α)7

 

Παλαιόκαστρο - Λόφος επί του οποίου σώζονται αρχαία τείχη και κάστρο Βυζαντινών χρόνων. Στις πλαγιές έχουν εντοπισθεί τάφος γεωμετρικών χρόνων και θεμέλια αρχαίων κτιρίων διαφόρων εντολών.

 

Η περιοχή περιγράφεται ως εξής:

 

Βόρεια: δρόμος έως τομή με ισοϋψή 100
Ανατολικά: δρόμος
Νότια: δρόμος μέχρι τομή με ισοϋψή 100
Δυτικά: ισοϋψή 100.

 

8. Περιοχή (2.3)α.1)α)8

 

Αγία Μαρίνα Μάλια - Σημαντικά λείψανα οχυρώσεως ελληνιστικών χρόνων σε απόσταση λίγων μέτρων από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 25 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: Χ = - 9.660, Υ = 19.540.

 

9. Περιοχή (2.3)α.1)α)9

 

Γλάστρος - του Σκλαβούνη το Βουνό. Στην κορυφή βραχώδους εξάρματος τετράγωνος πύργος ελληνιστικών χρόνων. Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 50 m με κέντρο τα σημεία με συντεταγμένες: Χ = - 12.310, Υ = 19.740.

 

10. Περιοχή (2.3)α.1)α)10

 

Ληνό - Κυκλικός πύργος με οχυρωματικό περίβολο ελληνιστικών χρόνων καλά διατηρημένα και δύο ερειπωμένες βυζαντινές εκκλησίες στις οποίες είναι εντοιχισμένα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη. Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων ΑΙ, ΒΙ, ΓΙ, ΔΙ, ΕΙ με συντεταγμένες: ΧΑΙ = - 10.840, ΥΑΙ = 19.142, ΧΒΙ = - 10.915, ΥΒΙ = 19.360, ΧΓΙ = - 10.965, ΥΓΙ = 19.372, ΧΔ Ι= - 11.110, ΥΔΙ = 19.410, ΧΕΙ = - 11.010, ΥΕΙ = 19.105.

 

11. Περιοχή (2.3.α.1)α)11

 

Κορακιά. Στην κορυφή του υψώματος Κορακιά υπάρχουν διάσπαρτα λείψανα εγκατάστασης ελληνιστικών χρόνων και μνημειώδες μονόλιθο λιοτρίβι της ίδιας εποχής βορειοδυτικά του υψώματος μεγάλη αρχαία κρήνη, γνωστή ως το Πηγάδι του Γιανναρού, άριστα σωζόμενη. Η περιοχή που ορίζεται από μάντρα με χαρακτηριστικά τα σημεία Α, Β, Γ, Δ με συντεταγμένες: ΧΑ = - 11.670, ΥΑ = 19.335, ΧΒ = - 11.580, ΥΒ = 19.307, ΧΓ = - 11.585, ΥΓ = 19.217, ΧΔ = - 11.635, ΥΔ = 19.198.

 

12. Περιοχή (2.3)α.1)α)12

 

Πόρτες - Κυκλικός πύργος ελληνιστικών χρόνων. Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 50 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: Χ = - 11.483, Υ = 18.930.

 

13. Περιοχή (2.3)α.1)α)13

 

Πύργος Κοσομύτη - Λείψανα τετράγωνου πύργου ελληνιστικών χρόνων. Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 50 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: Χ = - 11.140, Υ = 18.977.

 

14. Περιοχή (2.3)α.1)α.14

 

Φανάρι - Τετράγωνος πύργος ελληνιστικών χρόνων πολύ καλά διατηρημένος. Πολύ κοντά αρχαίοι τάφοι και αρχαίο πηγάδι. Η περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 100 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: Χ = - 9.490, Υ = 18.786.

 

ΙΙ. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπεται η γεωργική καλλιέργεια, η βοσκή ζώων και η μελισσοκομία. Δεν επιτρέπεται η δόμηση και οποιαδήποτε εξορυκτική - λατομική δραστηριότητα. Μόνο μετά την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού μπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση η επισκευή μικρών υπαρχουσών αγροικιών ή άλλων παραδοσιακών οικοδομημάτων, η κατασκευή δεξαμενών νερού περιορισμένων διαστάσεων, φρεάτων και αντλιοστασίων (μεγίστης επιφανείας 5 m2 και μεγίστου ύψους μέχρι 2.2 m). Απαγορεύεται η κατάτμηση. Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση έργου (συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής καλλιέργειας χωρίς βαθιά άροση) απαιτείται η έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

ΣΤ. Περιοχές με στοιχεία 2.3)α).1.β προστασίας των παραπάνω αρχαιολογικών χώρων, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3)α.1)β)1, (2.3)α.1)β)2, (2.3)α.1)β)3, (2.3)α.1)β)4, (2.3)α.1)β)5, (2.3)α.1)β)6, (2.3)α.1)β)7, (2.3)α.1)β)8, (2.3)α.1)β)9, (2.3)α.1)β)10, (2.3)α.1)β)11, (2.3)α.1)β)12, (2.3)α.1)β)13, (2.3)α.1)β)14, (2.3)α.1)β)15, (2.3)α.1)β)16 και ειδικότερα:

 

1. Περιοχή (2.3)α.1)β)1

 

Μπούκα - Το βραχώδες έξαρμα με το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Λείψανα εγκατάστασης ελληνιστικών χρόνων και μνημειώδες πηγάδι πολύ καλά διατηρημένο. Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 150 m με κέντρο το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.

 

2. Περιοχή (2.3)α.1)β)2

 

Βρύση - Θολωτός μυκηναϊκός τάφος. Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 100 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες Χ = - 12.300, Υ = 20.400.

 

3. Περιοχή (2.3)α.1)β)3

 

Κάστρο στο Φανάρι του Αρμενιστή (Καμπαναριά) - Προϊστορική εγκατάσταση με διάσπαρτα όστρακα και οψιανούς και πολύ καλά διατηρημένος οχυρωματικός περίβολος της ύστερης αρχαιότητας. Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 200 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: Χ = - 12.275, Υ = 25.757.

 

4. Περιοχή (2.3)α.1)β)4

 

Μαυροσπηλιά - Προϊστορική εγκατάσταση. Εξωτερικό όριο: Η ζώνη σε απόσταση 100 m περί την περιοχή (2.3)α.1)α)4.

 

5. Περιοχή (2.3)α.1)β)5

 

Λοφίσκος βορειοανατολικά του φράγματος στο Μαράθι και βόρεια της Μαυροσπηλιάς - Εγκατάσταση ελληνιστικών χρόνων. Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 200 m με κέντρο το σημείο Χ = - 9760, Υ = 24485

 

6. Περιοχή (2.3)α.1)β)6

 

Φτελιά - Λοφίσκος στο κέντρο της παραλίας της Φτελιάς επί του οποίου πρώιμη Πρωτοκυκλαδική εγκατάσταση (3200 - 2800 π.Χ.). Ο λόφος ταυτίζεται με τον Τύμβο του Αίαντα του Λοκρού. Δυτικά του λόφου σώζεται λατομείο ελληνιστικών χρόνων γνωστό από αρχαίες επιγραφές. Εσωτερικό όριο: Η περί τον λόφο περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων Α, Β, Γ, Δ, Ε (αγροτικός δρόμος) με συντεταγμένες: ΧΑ = - 8390, ΥΑ = 23495, ΧΒ = - 8426, ΥΒ = 23465, ΧΓ = - 8110, ΥΓ = 23095, ΧΔ = - 7872, ΥΔ = 23370, ΧΕ = - 7900, ΥΕ = 23405.

 

7. Περιοχή (2.3)α.1)β)7

 

Παλαιόκαστρο. Η περιοχή σε απόσταση 100 m από την περιοχή (2.3)α.1)α)7.

 

8. Περιοχή (2.3)α.1)β)8

 

Αγία Μαρίνα - Σημαντικά λείψανα οχυρώσεως ελληνιστικών χρόνων σε απόσταση λίγων μέτρων από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 100 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες Χ = - 9660, Υ = 19540.

 

9. Περιοχή (2.3)α.1)β)9

 

Του Σκλαβούνη το Βουνό - Στην κορυφή βραχώδους εξάρματος τετράγωνος πύργος ελληνιστικών χρόνων. Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 100 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες Χ = - 12310, Υ = 19740.

 

10. Περιοχή (2.3)α.1)β)10

 

Ληνό - Κυκλικός πύργος με οχυρωματικό περίβολο ελληνιστικών χρόνων καλά διατηρημένα και δύο ερειπωμένες βυζαντινές εκκλησίες στις οποίες είναι εντοιχισμένα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη. Εξωτερικό όριο: Η περιοχή σε απόσταση 100 m γύρω από την περιοχή (2.3)α.1)α)10.

 

11. Περιοχή (2.3)α.1)β)11

 

Κορακιά - Στην κορυφή του υψώματος Κορακιά υπάρχουν διάσπαρτα λείψανα εγκατάστασης ελληνιστικών χρόνων και μνημειώδες μονόλιθο λιοτρίβι της ίδιας εποχής βορειοδυτικά του υψώματος μεγάλη αρχαία κρήνη, γνωστή ως το Πηγάδι του Γιανναρού, άριστα σωζόμενη. Εξωτερικό όριο: Η περιοχή σε απόσταση 100 m γύρω από την περιοχή (2.3)α.1)α)11.

 

12. Περιοχή (2.3)α.1)β)12

 

Πόρτες - Κυκλικός πύργος ελληνιστικών χρόνων. Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 150 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: Χ = - 11483, Υ = 18930.

 

13. Περιοχή (2.3)α.1)β)13

 

Πύργος Κοσομύτη - Λείψανα τετράγωνου πύργου ελληνιστικών χρόνων. Εξωτερικό όριο: Η περιοχή σε απόσταση 100 m γύρω από την περιοχή (2.3)α.1)α)13.

 

14. Περιοχή (2.3)α.1)β)14

 

Φανάρι - Τετράγωνος πύργος ελληνιστικών χρόνων πολύ καλά διατηρημένος. Πολύ κοντά αρχαίοι τάφοι και αρχαίο πηγάδι. Εξωτερικό όριο: Κύκλος ακτίνας 200 m με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: Χ = - 9490, Υ = 18786.

 

15. Περιοχή (2.3)α.1)β)15

 

Ακρωτηράκι, κτήμα ιδιοκτησίας Μάρκου Νάξου. Σώζεται μεγάλο κτίριο (12,00 x 14,00 m) ελληνιστικών χρόνων οικοδομημένο με μεγάλους γρανιτόλιθους και αρχαίος δρόμος που συνδέει το Ακρωτηράκι με τα Αγγελικά. Το όριό του ταυτίζεται με το όριο της περιοχής (2.3)α.8)15.

 

16. Περιοχή (2.3)α.1)β)16

 

Γλάστρος: Σώζονται κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Πουάδα ισχυρός τοίχος οικοδομημένος με μεγάλους γρανιτόλιθους με μήκος 36,00 μ. και λείψανα κτιρίου ελληνιστικών χρόνων. Η ζώνη σε απόσταση 25 m εκατέρωθεν του τοίχου Α1 με Χ = 12.100, Ψ = 20.312 και Α2 με Χ = 12.066 και Ψ = 20.287.

 

II. Στις παραπάνω περιοχές ισχύουν οι χρήσεις γης το κατώτατο όριο κατάτμησης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των ευρύτερων περιοχών, στις οποίες εμπίπτουν, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Επιπλέον ισχύουν και οι παρακάτω περιορισμοί:

 

Τα κτίσματα πρέπει να είναι ισόγεια και σε καμία περίπτωση η δομήσιμη επιφάνεια, εφόσον ανά χρήση επιτρέπεται, δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 m2.
Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σε περιοχές 2.3)α.8 η μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια είναι 60 m2 ενώ σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σε περιοχές 2.3)α.6 δεν επιτρέπεται η δόμηση.
Δεν επιτρέπονται τα υπόγεια.
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε λατομική - εξορυκτική δραστηριότητα.

 

Ζ. Περιοχές με στοιχεία 2.3)α.6 χαρακτηρίζονται ως περιοχές προστασίας φυσικού τοπίου, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3)α.6)1, (2.3)α.6)2, (2.3)α.6)3, (2.3)α.6)4, (2.3)α.6)5, (2.3)α.6)6, (2.3)α.6)7, (2.3)α.6)8, (2.3)α.6)9, (2.3)α.6) 11, (2.3)α.6)15, (2.3)α.6)16, (2.3)α.6)17, (2.3)α.6)18, (2.3)α.6)19, (2.3)α.6)20, και (2.3)α.6)21.

 

Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής:

 

1. Περιοχή (2.3)α.6)1

 

Βόρεια: Ισοϋψής 200.
Ανατολικά: Ισοϋψής 200.
Νότια: Ισοϋψής 200.
Δυτικά: Ισοϋψής 200, ρέμα, περιοχή (2.3)α.1)α)3, ρέμα και ισοϋψής 200.

 

2. Περιοχή (2.3)α.6)2

 

Βόρεια: Ρέμα που εκβάλλει στη θάλασσα, νοητή ευθεία στη κορυφή 147,60, νοητή ευθεία ως το τέλος του δρόμου των εγκαταστάσεων Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, δρόμος που περνά από Λεμονήτρα, ρέμα που εκβάλλει στον όρμο Μερσίνης έως διακλάδωσή του με άλλο ρέμα.
Ανατολικά: Το ίδιο ρέμα προς νότια έως σημείο τομής ρέματος με μάντρα, μάντρα και προέκτασή της στο σημείο 154,10, νοητή ευθεία μέχρι την ισοϋψή 120 και ισοϋψής 120.
Νότια: Ισοϋψής 120 νοητή ευθεία στην διασταύρωση των δρόμων.
Δυτικά: Οδός Άνω Μεράς - Φτελιάς, έως ρέμα, αγροτική οδός προς Λεμονήτρα, ρέμα και θάλασσα.

 

3. Περιοχή (2.3)α.6)3

 

Βόρεια: Οδικός δακτύλιος που περιβάλλει το όρος (βόρειο τμήμα).
Ανατολικά: Περιοχή (2.3)α.7)8, κορυφογραμμή και οδικός δακτύλιος που περιβάλλει το όρος (ανατολικό τμήμα).
Νότια: Οδικός δακτύλιος που περιβάλλει το όρος (νότιο τμήμα).
Δυτικά: Οδικός δακτύλιος που περιβάλλει το όρος (δυτικό τμήμα).

 

4. Περιοχή (2.3)α.6)4

 

Το τμήμα του όρους υψηλότερα από την ισοϋψή 200.

 

5. Περιοχή (2.3)α.6)5

 

Βόρεια: Ισοϋψής 100, νοητή παράλληλος στην ευθεία που ορίζεται από τις κορυφές 236,80 και 134,81 (όπου βρίσκεται και τριγωνομετρικό σημείο) σε απόσταση 100 m και ανατολικά αυτής και ισοϋψής 200.
Ανατολικά: Ισοϋψής 200.
Νότια: Ισοϋψής 200.
Δυτικά: Ισοϋψής 200 και νοητή παράλληλος στην ευθεία που ορίζεται από τις κορυφές 134,81 και 236,80 (όπου βρίσκεται και τριγωνομετρικό σημείο) σε απόσταση 150 m και δυτικά αυτής.

 

6. Περιοχή (2.3)α.6)6

 

Κύκλος ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 122,60

 

7. Περιοχή (2.3)α.6)7

 

Κύκλος ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 106,40

 

8. Περιοχή (2.3)α.6)8

 

Κύκλος ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 113,00

 

9. Περιοχή (2.3)α.6)9

 

Κύκλος ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 88,30

 

10. Περιοχή (2.3)α.6)11

 

Η χερσόνησος στο ακρωτήρι Καφέ Κάβος (παράγκα)

 

Βόρεια: Περιοχή (2.3)α.9)1, το όριο με την περιοχή (2.1)α.1)5.
Ανατολικά: Περιοχή (2.3)α.7)17, θάλασσα.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Θάλασσα.

 

11. Περιοχή (2.3)α.6)15

 

Η νήσος Άγιος Γεώργιος (Μπάου)

 

12. Περιοχή (2.3)α.6)16

 

Η νήσος Κάβουρας (Καβουρονήσι)

 

13. Περιοχή (2.3)α.6)17

 

Η νήσος Μαρμαρονήσια

 

14. Περιοχή (2.3)α.6)18

 

Οι νησίδες Μόλες

 

15. Περιοχή (2.3)α.6)19

 

Η νήσος Τραγονήσι

 

16. Περιοχή (2.3)α.6)20

 

Οι νησίδες Χταπόδια

 

17. Περιοχή (2.3)α.6)21

 

Οι νησίδες Πρασονήσια και οι βραχονησίδες Βαρβούλακας, Καλαφακιώνα και Λαζαρονήσι.

 

Στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται κάθε δόμηση - εγκατάσταση, η δημιουργία εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας και οποιαδήποτε εξορυκτική - λατομική δραστηριότητα, κάθε αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (εκσκαφές, μπαζώματα, εκχερσώσεις - καταστροφή καλαμιώνων και αυτοφυούς βλάστησης, αποστραγγίσεις υδάτων κ.λ.π.) καθώς και η ρύπανση τυχόν ρεμάτων που διέρχονται ή καταλήγουν στις περιοχές αυτές.

 

Επιτρέπεται η επισκευή παραδοσιακών κατασκευών, η γεωργική καλλιέργεια, η βοσκή ζώων και η μελισσοκομία.

 

Η. Περιοχές με στοιχεία 2.3)α.7, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3)α.7)1, (2.3)α.7)2, (2.3)α.7)3, (2.3)α.7)4, (2.3)α.7)5, (2.3)α.7)6, (2.3)α.7)7, (2.3)α.7)8, (2.3)α.7)9, (2.3)α.7)10, (2.3)α.7)11, (2.3)α.7)12, (2.3)α.7)13, (2.3)α.7)14, (2.3)α.7)15, (2.3)α.7)16, (2.3)α.7)17, (2.3)α.7)18, (2.3)α.7)19, (2.3)α.7)20 και (2.3)α.7)21.

 

I. Είναι περιοχές διαφύλαξης των αξιόλογων παραλιών - ακτών κολύμβησης του νησιού και οριοθετούνται ως εξής:

 

1. Περιοχή (2.3)α.7)1

 

Βόρεια: Η κορυφογραμμή μεταξύ των δύο παραλιών και η αγροτική οδός.
Ανατολικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Θάλασσα.

 

2. Περιοχή (2.3)α.7)2

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού σε απόσταση 100 m από αυτήν μέχρι το ρέμα και νοητή ευθεία που στοχεύει τη νησίδα.
Ανατολικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Νότια: Θάλασσα και νοητή κάθετος στην γραμμή αιγιαλού στο φυσικό όριο της αμμουδιάς.
Δυτικά: Θάλασσα.

 

3. Περιοχή (2.3)α.7)3

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στο ρέμα που εκβάλλει στην βόρεια άκρη της παραλίας Αγίου Σώστη σε απόσταση 50 m και βόρεια αυτού.
Ανατολικά: Θάλασσα.
Νότια: Ξερολιθιά, νότια του ρέματος που εκβάλλει στον ορμίσκο νότια της παραλίας Αγίου Σώστη.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.

 

4. Περιοχή (2.3)α.7)4

 

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.

Ανατολικά: Θάλασσα.

Νότια: Νοητή παράλληλος σε ξερολιθιά σε απόσταση 100 m νότια αυτής, περιοχή (2.3)α.1)α)4.

Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν, περιοχή (2.3)α.1)α)4.

 

5. Περιοχή (2.3)α.7)5

 

Το όριό της ταυτίζεται με αυτό της περιοχής (2.3)α.1)β)6.

 

6. Περιοχή (2.3)α.7)6

 

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.
Ανατολικά: Κορυφογραμμή - θάλασσα.
Νότια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.

 

7. Περιοχή (2.3)α.7)7

 

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.
Ανατολικά: Κορυφογραμμή - θάλασσα, επίσης, όριο περιοχής 2.1)δ.2.
Νότια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν όριο περιοχής (2.2)στ)2)1.

 

8. Περιοχή (2.3)α.7)8

 

Βόρεια: Τμήμα του οδικού δικτύου που περιβάλλει το όρος Προφήτης Ηλίας Ανωμερίτης, κορυφογραμμή - θάλασσα.
Ανατολικά: Θάλασσα.
Νότια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν, όριο περιοχής (2.3)α.9)2.

 

9. Περιοχή (2.3)α.7)9

 

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.
Ανατολικά: Θάλασσα.
Νότια: Κορυφογραμμή, όριο περιοχής (2.3)α.8)46.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.

 

10. Περιοχή (2.3)α.7)10

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Ανατολικά: Η κορυφογραμμή που καταλήγει στο ανατολικό άκρο της αμμουδιάς.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Η κορυφογραμμή που καταλήγει στο μικρό ακρωτήριο δυτικά του όρμου Φραγκιά.

 

11. Περιοχή (2.3)α.7)11

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Από κορυφογραμμή σημείο Δ σε ευθεία - θάλασσα σημείο Ε.
Ανατολικά: Κορυφογραμμή σημείου Α ελαφρά καμπύλη νότια προς θάλασσα στα σημεία Β και Γ.

 

12. Περιοχή (2.3)α.7)12

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Ανατολικά: Η κορυφογραμμή που ξεκινά από την κορυφή 69,00 και καταλήγει στο μικρό ακρωτήριο ανατολικά του όρμου Καλαφάτη και η Θάλασσα.
Νότια: Η βόρεια πλευρά της ζώνης Β' του αρχαιολογικού χώρου Διβούνια όπως ορίζεται στο (ΦΕΚ 555/Β/1994) μεταξύ των σημείων Β3 και Β4 και νοητή προέκτασή της.
Δυτικά - Β: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν, εξαιρουμένου ήδη δομημένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

 

13. Περιοχή (2.3)α.7)13

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Ανατολικά: Νοητή κάθετος στην γραμμή αιγιαλού στο ανατολικό άκρο της αμμουδιάς.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Νοητή κάθετος στην γραμμή αιγιαλού στο δυτικό τμήμα της αμμουδιάς.

 

14. Περιοχή (2.3)α.7)14

 

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.
Ανατολικά: Θάλασσα.
Νότια: Νοητή παράλληλος στο νότιο ρέμα που εκβάλλει στην αμμουδιά σε απόσταση 20 m νότια αυτού.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.

 

15. Περιοχή (2.3)α.7)15

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Ανατολικά: Ρέμα που εκβάλλει στο ανατολικό άκρο της αμμουδιάς Ελιά.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Το φυσικό όριο της αμμουδιάς στα δυτικά της παραλίας Αγράρι, και νοητή προέκταση αυτού Βορείως στο σημείο Α.

 

16. Περιοχή (2.3)α.7)16

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Ανατολικά: Το φυσικό όριο της αμμουδιάς στα ανατολικά της παραλίας και προέκταση αυτού Βορείως στο σημείο Α.
Νότια: Αγροτική οδός μέχρι την στροφή της και νοητή ευθεία, κάθετος προς τη γραμμή αιγιαλού.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.

 

17. Περιοχή (2.3)α.7)17

 

Βόρεια: Αγροτική οδός, ξερολιθιά (μέχρι σημείου της που απέχει 100 m από την γραμμή αιγιαλού) και νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Ανατολικά: Περιοχή (2.3)α.8)28 και ξερολιθιά ως την ακτή.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Περιοχή (2.3)α.6) 11 και αγροτική οδός.

 

18. Περιοχή (2.3)α.7)18

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Ανατολικά: Οδός Χώρα - Πλατύ Γιαλός και μονοπάτι από την οδό αυτή προς την θάλασσα.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Κάθετος από το σημείο Α στην γραμμή αιγιαλού στο δυτικό άκρο της αμμουδιάς.

 

19. Περιοχή (2.3)α.7)19.

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Ανατολικά: Ξερολιθιά περιοχή (2.3)α.8)44.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Κορυφογραμμή - θάλασσα (ξερολιθιά).

 

20. Περιοχή (2.3)α.7)20

 

Βόρεια: Οδός, οικισμός Αγίου Ιωάννη Διακόφτη και νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Ανατολικά: Ξερολιθιά.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Θάλασσα.

 

21. Περιοχή (2.3)α.7)21

 

Βόρεια: Κορυφογραμμή - θάλασσα.
Ανατολικά: Νοητή παράλληλος στην γραμμή αιγιαλού και σε απόσταση 100 m από αυτήν.
Νότια: Νοητή παράλληλος στην κορυφογραμμή (ξερολιθιά) που διέρχεται από την κορυφή 58,10 σε απόσταση 50 m βόρεια αυτής.
Δυτικά: Θάλασσα.

 

II. Στις παραπάνω περιοχές:

 

(α) απαγορεύονται:

 

Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (αμμοληψία, μπάζωμα, κοπή δένδρων κ.λ.π.).
Η ρύπανση των ακτών καθώς και των ρεμάτων που τυχόν εκβάλουν σε αυτές.
Η χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών και γενικά ρυπαινουσών εγκαταστάσεων ακόμη και στον θαλάσσιο χώρο τους.

 

(β) επιτρέπονται στη ζώνη σε απόσταση πέραν των 100 m από τη γραμμή αιγιαλού:

 

κατοικία
αναψυκτήρια
εστιατόρια
κέντρα διασκέδασης - αναψυχής
γεωργικές αποθήκες
υδατοδεξαμενές
φρέατα

 

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 6 στρέμματα

 

(β) Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν: 4 στρέμματα.

 

(γ) Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια των κτιρίων πλην των γεωργικών αποθηκών: 120 m2.

 

(δ) Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για τις γεωργικές αποθήκες: 50 m2.

 

(ε) Κτίσματα και κατασκευές μόνιμου χαρακτήρα, υπαίθριες διαμορφώσεις κ.λ.π. επιβάλλεται να γίνονται με ανεπίχριστη λιθοδομή. Τα κτίσματα πρέπει να είναι ισόγεια, χωρίς υπόγειο.

 

(στ) Για τους λοιπούς κατά χρήση όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτό παρεκκλίσεις.

 

Θ. Περιοχές με στοιχεία 2.3)α.8, προστασίας διακεκριμένων τμημάτων του φυσικού τοπίου, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3)α.8)1, (2.3)α.8)2, (2.3)α.8)3, (2.3)α.8)4, (2.3)α.8)5, (2.3)α.8)6, (2.3)α.8)7, (2.3)α.8)8, (2.3)α.8)9, (2.3)α.8)10, (2.3)α.8)11, (2.3)α.8)12, (2.3)α.8)13, (2.3)α.8)15, (2.3)α.8)16, (2.3)α.8)17, (2.3)α.8)18, (2.3)α.8)19, (2.3)α.8)20, (2.3)α.8)21, (2.3)α.8)22, (2.3)α.8)23, (2.3)α.8)24, (2.3)α.8)25, (2.3)α.8)26, (2.3)α.8)27, (2.3)α.8)28, (2.3)α.8)29, (2.3)α.8)30, (2.3)α.8)31, (2.3)α.8)32, (2.3)α.8)33, (2.3)α.8)34, (2.3)α.8)35, (2.3)α.8)36, (2.3)α.8)37, (2.3)α.8)38, (2.3)α.8)39, (2.3)α.8)40, (2.3)α.8)41, (2.3)α.8)42, (2.3)α.8)43, (2.3)α.8)44, (2.3)α.8)45 και (2.3)α.8)46.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για συνταγματικότητα βλέπε απόφαση 3628/2009 του ΣτΕ.

 

I. Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής:

 

1. Περιοχή (2.3)α.8)1

 

Το εσωτερικό της όριο ορίζεται από τα όρια των περιοχών: (2.3)α.1)α)5 και (2.3)α.1)α)4. Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής:

 

Βόρεια: Θάλασσα.
Ανατολικά: Θάλασσα και περιοχές (2.3)α.7)3 και (2.3)α.7)4.
Νότια: Περιοχή (2.3)α.7)2, αγροτική οδός από παραλία Χουλάκια προς Φάρο μέχρι την τελευταία διακλάδωσή της (περί τα 200 m πριν το Φάρο), από το σημείο αυτό νοητή ευθεία (προς ανατολικά βορειοανατολικά) στην κορυφή 142.80, από την κορυφή αυτή νοητή ευθεία (προς Α) σε σημείο του ρέματος (που πηγάζει από την περιοχή Κάστρο στο Φανάρι) που απέχει 400 m από την θάλασσα, το ρέμα, η ισοϋψής +200, το ρέμα που πηγάζοντας επίσης από την προαναφερθείσα περιοχή καταλήγει στην λιμνοδεξαμενή, η ισοϋψής 100, η κορυφογραμμή, η περιοχή (2.3)α.1) α)5, η οδός Χώρα - Άγιος Σώστης, νοητή παράλληλος στην λιμνοδεξαμενή σε απόσταση 100 m νοτιοδυτικά αυτής, η αγροτική οδός προς τη Φτελιά και η περιοχή (2.3)α.7)5.
Δυτικά: Θάλασσα.

 

2. Περιοχή (2.3)α.8)2

 

Βόρεια: Αγροτική οδός.
Ανατολικά: Αγροτική οδός.
Νότια: Αγροτική οδός.
Δυτικά: Περιοχή (2.3)α.7)1.

 

3. Περιοχή (2.3)α.8)3

 

Κύκλος ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 48,80.

 

4. Περιοχή (2.3)α.8)4

 

Βόρεια: Κορυφογραμμή.
Ανατολικά: Αγροτική οδός.
Νότια: Αγροτική οδός.
Δυτικά: Αγροτική οδός.

 

5. Περιοχή (2.3)α.8)5

 

Βόρεια: Οικισμός Άγιος Στέφανος, μονοπάτι, αγροτική οδός (περιοχή 2.3)α.9).
Ανατολικά: Αγροτική οδός.
Νότια: Αγροτική οδός και από τη διακλάδωσή της νοητή ευθεία στο νότιο άκρο του οικισμού Τούρλος.
Δυτικά: Οικισμός Τούρλος και θάλασσα.

 

6. Περιοχή (2.3)α.8)6

 

Κύκλος ακτίνας 100 m με κέντρο την κορυφή 181,11 όπου υπάρχει και τριγωνομετρικό.

 

7. Περιοχή (2.3)α.8)7

 

Βόρεια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 150 m με κέντρο την κορυφή 287,20.
Ανατολικά: Περιοχές (2.3)α.1)α)3 και (2.3)α.6)1.
Νότια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 200 m με κέντρο την κορυφή 298,20.
Δυτικά: Τμήμα (τεμνόμενων) κύκλων ακτίνας 150 m με κέντρο την κορυφή 287,20 και ακτίνας 200 m με κέντρο την κορυφή 298,20.

 

8. Περιοχή (2.3)α.8)8

 

Βόρεια: Ρέμα.
Ανατολικά: Αγροτική οδός Άνω Μερά - Λεμονήτρα.
Νότια: Αγροτική οδός από οδό Άνω Μερά - Λεμονήτρα προς Φτελιά μέχρι την περιοχή (2.3)α.7)5.
Δυτικά: Θάλασσα.

 

9. Περιοχή (2.3)α.8)9

 

Το εσωτερικό της όριο ορίζεται από τα όρια των περιοχών: (2.3)α.6)4, (2.3)α.6)5 και (2.3)α.1)α)8.

 

Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής:

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στον οδικό δακτύλιο (βόρειο τμήμα - οδός Χώρα - Άνω Μερά) που περιβάλλει το όρος Κούνουπας, σε απόσταση 100 m νότια αυτού, καθώς και την περιοχή (2.1)δ)1.
Ανατολικά: Νοητή παράλληλος στον οδικό δακτύλιο (ανατολικό τμήμα - παρακαμπτήριος Άνω Μεράς) που περιβάλλει το όρος Κούνουπας, σε απόσταση 100 m δυτικά αυτού.
Νότια: Νοητή παράλληλος στον οδικό δακτύλιο (νότιο τμήμα - οδός - Χώρα - Άνω Μερά) που περιβάλλει το όρος Κούνουπας, σε απόσταση 100 m βόρεια αυτού, καθώς και η περιοχή (2.3)α.1)8.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος στον οδικό δακτύλιο (δυτικό τμήμα - οδός ανατολικά αεροδρομίου) που περιβάλλει το όρος Κούνουπας, σε απόσταση 100 m.

 

10. Περιοχή (2.3)α.8)10

 

Κύκλος ακτίνας 100 m με κέντρο την κορυφή 117,00.

 

11. Περιοχή (2.3)α.8)11

 

Βόρεια: Θάλασσα.
Ανατολικά: Ρέμα, ισοϋψής 60 και νοητή παράλληλος στις ευθείες που ενώνουν τις κορυφές 81.10, 62.20 (όπου υπάρχει και τριγωνομετρικό) και 102.00 σε απόσταση 50 m δυτικά αυτών, ισοϋψής 60 μέχρι σημείου που απέχει απόσταση 50 m ανατολικά αυτών.
Νότια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 150 m με κέντρο την κορυφή 102.00, νοητή παράλληλος στις ευθείες που ενώνουν τις κορυφές 102.00, 62.20 (όπου υπάρχει και τριγωνομετρικό) και 81.10 σε απόσταση 50 m δυτικά αυτών, ισοϋψής 60, μέχρι σημείου που απέχει ανατολικά από την κορυφογραμμή που διέρχεται από την κορυφή 58.10 και από εκεί νοητή ευθεία στην βάση της προβλήτας Αγίου Ιωάννου.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην μάντρα της κορυφογραμμής (κορυφές 123.00 και 58.10) σε απόσταση 50 m και βορειοδυτικά αυτής, ισοϋψής 92, ρέμα και θάλασσα.

 

12. Περιοχή (2.3)α.8)12

 

Κύκλος ακτίνας 100 m με κέντρο την κορυφή 65.80 εντός της περιοχής (2.3)α.9)4.

 

13. Περιοχή (2.3)α.8)13

 

Κύκλος ακτίνας 100 m με κέντρο την κορυφή 75.31, όπου υπάρχει και το τριγωνομετρικό Αλογόμαντρα.

 

14. Περιοχή (2.3)α.8)15

 

Βόρεια: Οδός Χώρα - Ορνός.
Ανατολικά: Ξερολιθιά - αγροτική οδός.
Νότια: Οδός Χώρα - Ορνός.
Δυτικά: Οδός Χώρα - Ορνός.

 

15. Περιοχή (2.3)α.8)16

 

Κύκλος ακτίνας 50 m με κέντρο την κορυφή 75,90 εντός της περιοχής (2.3)α.9) 1.

 

16. Περιοχή (2.3)α.8)17

 

Βόρεια: Αγροτική οδός.
Ανατολικά: Μονοπάτι.
Νότια: Μονοπάτι - νοητή ευθεία από τομή μονοπατιού με ισοϋψή 64 στο νοτιοανατολικό όριο της περιοχής (2.1 α.1)2.
Δυτικά: Περιοχή (2.1)α.1)2.

 

17. Περιοχή (2.3)α.8)18

 

Βόρεια: Ισοϋψής 41 (σημείο Α), ξερολιθιά (σημείο Β), μονοπάτι έως σημείο Γ, ισοϋψής 100 έως σημείο Δ, μονοπάτι έως σημείο Ε, ισοϋψής 116 έως σημείο Ζ, μονοπάτι ( σημεία Η, Θ και I), αγροτική οδός έως σημείο Κ, ρέμα που εκβάλλει στην Ψαρρού έως σημείο Λ και περιοχή (2.3)α.7)18.
Ανατολικά: Θάλασσα.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Θάλασσα και περιοχή (2.1)α)1)2.

 

18. Περιοχή (2.3)α.8)19

 

Ζώνη συνολικού εύρους 100 m με άξονα την κορυφογραμμή (κορυφές 80.80, 85.90 και 86.80) έως την ισοϋψή 100.

 

19. Περιοχή (2.3)α.8)20

 

Βόρεια: Μονοπάτι.
Ανατολικά: Αγροτική οδός και ρέμα.
Νότια: Οικισμός Πλατύ Γιαλός.
Δυτικά: Αγροτική οδός.

 

20. Περιοχή (2.3)α.8)21

 

Βόρεια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 150 m με κέντρο την κορυφή 117,00.
Ανατολικά: Ανατολικός κλάδος του ρέματος που εκβάλλει στο Καλαμοπόδι.
Νότια: Συμβολή ρεμάτων που σχηματίζουν το ρέμα που εκβάλλει στο Καλαμοπόδι.
Δυτικά: Δυτικός κλάδος του ρέματος που εκβάλλει στο Καλαμοπόδι.

 

21. Περιοχή (2.3)α.8)22

 

Κύκλος ακτίνας 50 m με κέντρο την κορυφή 113,00.

 

22. Περιοχή (2.3)α.8)23

 

Κύκλος ακτίνας 50 m με κέντρο την κορυφή 84,00.

 

23. Περιοχή (2.3)α.8)24

 

Κύκλος ακτίνας 50 m με κέντρο την κορυφή 69,50.

 

24. Περιοχή (2.3)α.8)25

 

Κύκλος ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 59,80.

 

25. Περιοχή (2.3)α.8)26

 

Βόρεια: Κορυφογραμμή από την κορυφή 87,00.
Ανατολικά: Νοητή ευθεία από την κορυφή 87,00 στην κορυφή 94,80 και ξερολιθιά.
Νότια: Ξερολιθιά.
Δυτικά: Ισοϋψής 32.

 

26. Περιοχή (2.3)α.8)27

 

Βόρεια: Αγροτική οδός προς παραλία Πλυντρί.
Ανατολικά: Αγροτική οδός προς παραλία Πλυντρί και η ισοϋψής 60 μέχρι το μικρό κρεμνό.
Νότια: Ξερολιθιά από μικρό κρεμνό.,νοητή ευθεία από συμβολή ξερολιθιών σε συμβολή ξερολιθιών.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος στην αγροτική οδό προς Μπλιντρή σε απόσταση 100 m και ανατολικά αυτής.

 

27. Περιοχή (2.3)α.8)28

 

Κύκλος ακτίνας 50 m με κέντρο την κορυφή 53,80

 

28. Περιοχή (2.3)α.8)29

 

Βόρεια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 99,00.
Ανατολικά: Ξερολιθιά.
Νότια: Ισοϋψής 60.
Δυτικά: Ρέμα που εκβάλλει στην παραλία Πλυντρί.

 

29. Περιοχή (2.3)α.8)30

 

Βόρεια: Ισοϋψής 40.
Ανατολικά: Οδός (που οδηγεί στην παραλία), νοητή παράλληλος σε απόσταση 150 m από την ακτή, τμήμα κύκλου ακτίνας 100 m με κέντρο την κορυφή 90.20 και η κορυφογραμμή έως το ακρωτήριο Αγράρι.
Νότια: Θάλασσα και περιοχή (2.3)α.7)16.
Δυτικά: Κορυφογραμμή που απολήγει στο μικρό ακρωτήριο στα νότια του όρμου έως το μικρό κρεμνό, αγροτική οδός, ισοϋψής 40 και κύκλος ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 84,09.

 

30. Περιοχή (2.3)α.8)31

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος της κορυφογραμμής μεταξύ των κορυφών 98,50 και 107,80 σε απόσταση 50 m και βόρεια αυτής.
Ανατολικά: Τμήμα κύκλου ακτίνας 50 m με κέντρο την κορυφή 107,80.
Νότια: Νοητή παράλληλος της κορυφογραμμής μεταξύ των κορυφών 98,50 και 107,80 σε απόσταση 50 m και νότια αυτής.
Δυτικά: Τμήμα κύκλου ακτίνας 50 m με κέντρο την κορυφή 98,50.

 

31. Περιοχή (2.3)α.8)32

 

Βόρεια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 95,50.
Ανατολικά: Νοητή παράλληλος της κορυφογραμμής μεταξύ των κορυφών 95.50, 91.80 και 64.80 σε απόσταση 75 m και ανατολικά αυτών.
Νότια: Τμήμα κύκλου ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 64,80.
Δυτικά: Νοητή παράλληλος της κορυφογραμμής μεταξύ των κορυφών 95.50, 91.80, 64.80 και σε απόσταση 75 m και ανατολικά αυτών.

 

32. Περιοχή (2.3)α.8)33

 

Βόρεια: Νοητή ευθεία από την διακλάδωση των αγροτικών οδών στην κορυφή 181,97 (οριογραμμή περιοχής (2.1)α.1)5 όριο (2.3)α.9) 1, (σημεία Ο,Α)
Ανατολικά: Ισοϋψής 132 και κύκλος ακτίνας 100 m με κέντρο την κορυφή 141,00, (σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η.).
Νότια: Νοητή ευθεία από την κορυφή 141,00 στην συμβολή αγροτικής οδού προς παραλία και ρέματος και το ρέμα για 100 m, (σημεία Η, Θ, I).
Δυτικά: Νοητή παράλληλος του κύριου ρέματος που εκβάλλει στην παραλία Αγράρι αρχικά σε απόσταση 100 m και δυτικά αυτού, ξερολιθιά και μετά σε απόσταση 20 m (σημεία I, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο).

 

33. Περιοχή (2.3)α.8)34

 

Κύκλος ακτίνας 150 m με κέντρο την κορυφή 181.97.

 

34. Περιοχή (2.3)α.8)35

 

Βόρεια: Ισοϋψής 100.
Ανατολικά: Ισοϋψής 100 - κορυφογραμμή, ξερολιθιά, θάλασσα.
Νότια: Θάλασσα.
Δυτικά: Ισοϋψής 100 και κορυφογραμμή που από την κορυφή 119,00 οδηγεί στη θάλασσα.

 

35. Περιοχή (2.3)α.8)36

 

Κύκλος ακτίνας 50 m με κέντρο την κορυφή 120.

 

36. Περιοχή (2.3.α.8)37

 

Κύκλος ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 134,00.

 

37. Περιοχή (2.3)α.8)38

 

Κύκλος ακτίνας 75,00 m με κέντρο την κορυφή 108,20.

 

38. Περιοχή (2.3)α.8)39

 

Βόρεια: Νοητή παράλληλος στην τεθλασμένη τα ευθύ-γραμμα τμήματα της οποίας ορίζονται από τις κορυφές 105.20, 95.90 και 95.80, σε απόσταση 75 m και βόρεια αυτής.
Ανατολικά: Τμήμα κύκλου ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 95,80.
Νότια: Νοητή παράλληλος στην τεθλασμένη τα ευθύγραμμα τμήματα της οποίας ορίζονται από τις κορυφές 105.20, 95.90 και 95.80, σε απόσταση 75 m και νότια αυτής.
Δυτικά: Τμήμα κύκλου ακτίνας 75 m με κέντρο την κορυφή 105,20.

 

39. Περιοχή (2.3)α.8)40

 

Κύκλος ακτίνας 100 m με κέντρο την κορυφή Καλαφάτης 91,00.

 

40. Περιοχή (2.3)α.8)41

 

Κύκλος ακτίνας 200 m με κέντρο την κορυφή 142,10.

 

41. Περιοχή (2.3)α.8)42

 

Κύκλος ακτίνας 150 m με κέντρο την κορυφή 177,20.

 

42. Περιοχή (2.3)α.8)43

 

Κύκλος ακτίνας 50 m με κέντρο την κορυφή 69,00.

 

43. Περιοχή (2.3)α.8)44

 

Η χερσόνησος στο ακρωτήριο Γλωσσίδα μέχρι το λαιμό που αποτελεί το φυσικό της όριο.

 

44. Περιοχή (2.3)α.8)45

 

Η μικρή χερσόνησος, μέχρι την ξερολιθιά μεταξύ των ορίων Καλό Λιβάδι και Αγίας Άννας.

 

45. Περιοχή (2.3)α.8)46

 

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει και τις περιοχές (2.3)α.8)41 και (2.3)α.8)42.

 

Το εσωτερικό της όριο αποτελείται από το όριο της περιοχής (2.3)α.8)42.

 

Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής:

 

Βόρεια: Τμήμα του οδικού δακτυλίου που περιβάλλει το όρος Προφήτη Ηλία Ανωμερίτη, η περιοχή (2.3)α.7)8 και αγροτική οδός, περιοχή (2.2)β)3.
Ανατολικά: Θάλασσα και περιοχή (2.3)α.7)9.
Νότια: Θάλασσα και περιοχές (2.3)α.7)10 και (2.3)α.7)11.
Δυτικά: Ρέμα που εκβάλλει στον ορμίσκο ανατολικά του Καλαφάτη, αγροτική οδός, περιοχή (2.3)α.8)41, αγροτική οδός, περιοχή (2.3)α.8)39, περιοχή (2.3)α.9)1.

 

ΙΙ. Στις παραπάνω περιοχές:

 

(α) Απαγορεύεται η καταστροφή - αλλοίωση των βραχωδών εξάρσεων και η καταστροφή - αλλοίωση ή μετατόπιση ογκολίθων.

 

(β) Επιτρέπονται:

 

γεωργικές αποθήκες
αντλητικές εγκαταστάσεις
υδατοδεξαμενές
φρέατα
κατοικία εμβαδού 80 m2 μόνο στα άρτια γήπεδα της παραγράφου III (α) του παρόντος.

 

Υποσταθμός (Υ/Σ) της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού κλειστού τύπου (GIS), στη θέση που εμφαίνεται με κόκκινο χρώμα στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 10.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 237/2012 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την κατασκευή του υποσταθμού καθορίζονται ως εξής:

 

Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου 14.000 m2.
Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 954 m2.
Επιτρεπόμενες διαστάσεις του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 53,00 m επί 18,00 m.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 7,50 m με υπόγειο καθαρού ύψους 3 m.
Επιτρέπεται να εφάπτονται στο κτίριο οκτώ τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 4,50 m, οι οποίοι θα είναι προστατευτικοί των μετασχηματιστών, όπως τα παραπάνω φαίνονται στα τέσσερα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα κάτοψη υπογείου, κάτοψη ισογείου, κάτοψη ορόφου, τομές ΑΑ, ΒΒ σε κλίμακα 1: 100, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την παραπάνω πράξη του και που αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.8.2.12.1

 

pd.8.2.12.2

pd.8.2.12.3

pd.8.2.12.4

pd.8.2.12.5

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΙ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 08-02-2012 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 65/ΑΑΠ/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για συνταγματικότητα βλέπε απόφαση 3628/2009 του ΣτΕ.

 

ΙΙΙ. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 10 στρέμματα.

 

(β) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν: 4 στρέμματα.

 

(γ) Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για τις γεωργικές αποθήκες: 50 m2.

 

(δ) Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα παρακάτω:

 

Η εξωτερική εμφάνιση (όψεις) των κτιρίων καθώς και των στοιχείων διαμόρφωσης του εδάφους (τοίχοι αντιστήριξης - οριοθέτηση ιδιοκτησιών κ.λ.π.) γίνεται με ανεπίχριστη λιθοδομή.
Τα κτίσματα πρέπει να είναι ισόγεια. Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων πλην δεξαμενών.

 

(ε) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες από αυτό παρεκκλίσεις.

 

Ι. Περιοχές με στοιχεία 2.3)α.9, οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3)α.9)1, (2.3)α.9)4, (2.3)α.9)5 και (2.3)α.9)6.

 

Ι. Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται ως εξής:

 

1. Περιοχή (2.3)α.9)1

 

Το εσωτερικό της όριο ορίζεται από τα όρια των περιοχών: (2.3)α.1)α)1, (2.3)α.1)α)2 (2.3)α.1)α)9, (2.3)α.1)α)11, (2.3)α.1)α)12, (2.3)α.1)α)13, (2.3)α.1)α)14, (2.3)α.8)3, (2.3)α.8)4, (2.3)α.8)16, (2.3)α.8)10, (2.3)α.8)19, (2.3)α.8)22, (2.3)α.8)36, (2.3)α.8)37, (2.3)α.8)38, (2.3)α.8)9 καθώς και το Διεθνές Αεροδρόμιο.

 

Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής:

 

Βόρεια: Περιοχές(2.3)α.8)1, (2.3)α.6)1, (2.3)α.8)7, (2.3)α.1)5, (2.3)α.7)5, (2.3)α.8)8, (2.3)α.6)2, (2.3)α.1)α)7, οικισμός Άνω Μεράς, (2.3)α.11)4. και (2.2)β)3.
Ανατολικά: Περιοχή (2.3)α.1)α)7, οικισμός Άνω Μερά και περιοχές (2.3)α.8)39 και (2.3)α.9)2.
Νότια: Οικισμός Ορνός, περιοχές (2.1)α.1)2, (2.3)α.8)17, (2.3)α.8)18, (2.3)α.7)18, οικισμός Πλατύς Γιαλός, περιοχή (2.3)α.8)20, θάλασσα και περιοχές (2.2)β)2, (2.3)α.1)α)10, (2.3)α.8)21, (2.1)α.1)5, (2.3)α.8)29, (2.3)α.8)33, (2.3)α.8)34.
Δυτικά: Περιοχές (2.3)α.7)2, θάλασσα, (2.3)α.7)1, (2.3)α.8)2, θάλασσα, οικισμός Άγιος Στέφανος, (2.3)α.8)5, (2.3)α.8)6, οικισμός Τούρλου, θάλασσα, (2.3)α.11)1, (2.2)β)1, οικισμός Χώρας Μυκόνου, (2.3)α.11)2, θάλασσα, (2.3)α.8) 15 και θάλασσα.

 

2. Περιοχή (2.3)α.9) 4 Το εσωτερικό της όριο αποτελείται από το όριο της περιοχής (2.3)α.8)12. Το εξωτερικό της όριο ορίζεται ως εξής:

 

Βόρεια: Ρέμα
Ανατολικά: Θάλασσα, οδός, οικισμός Ορνός, περιοχές (2.1)α.1)3, (1.1)γ)1, θάλασσα, (2.3)α.8)44, (2.3)α.7)19, θάλασσα.
Νότια: Περιοχή (2.3)α.8)13, εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού και θάλασσα.
Δυτικά: Ισοϋψής 60 και περιοχή (2.3)α.8)11, περιοχή (2.1)α.1)4, θάλασσα, περιοχή (2.3)α.8)13.

 

3. Περιοχή (2.3)α.9)5

 

Βόρεια: Οδός και οικισμός Άνω Μεράς.
Ανατολικά: Οικισμός Άνω Μεράς.
Νότια: Οικισμός Άνω Μεράς.
Δυτικά: Οικισμός Άνω Μεράς.

 

4. Περιοχή (2.3)α.9)6

 

Βόρεια:
Ρέμα Ανατολικά: Περιοχή (2.3)α .8)11.
Νότια: Περιοχή (2.3)α.7)21.
Δυτικά: Θάλασσα.

 

ΙΙ. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται:

 

κατοικία
τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις
κατοικίες
κτίρια εκπαίδευσης
υγείας
πρατήρια βενζίνης
γεωργικές αποθήκες
αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα.
εμπορικά καταστήματα ή επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, φούρνος, κ.λ.π.) αναψυκτήρια, εστιατόρια καθώς και κέντρα διασκέδασης αναψυχής επιτρέπονται μόνο με σύμφωνη γνώμη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον δεν χωροθετούνται στο κύριο οδικό δίκτυο του νησιού.
γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια χαμηλής όχλησης μετά από τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει και του κεφαλαίου Γ' της κοινής υπουργικής απόφαση 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332.Β/2003), μόνο εφόσον οι εγκαταστάσεις συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή και με σύμφωνη γνώμη Υπουργού Γεωργίας και του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
κτίρια συνάθροισης κοινού, πολιτιστικών λειτουργιών, μέγιστης δομήσιμης επιφάνειας 200 m καθώς και συνεδριακών κέντρων μέγιστης δομήσιμης επιφάνειας 600 m2.

 

ΙΙΙ. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 4 στρέμματα.

 

(β) Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια για γεωργικές αποθήκες: 50 m2.

 

(γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Κ. Περιοχές με στοιχεία 2.3)α.11 οι οποίες αποτελούνται από τις περιοχές (2.3)α).11)1, (2.3)α.11)2, (2.3)α.11)3 και (2.3)α.11)4.

 

Ι. Είναι περιοχές προστασίας του περιαστικού χώρου της Χώρας και της Άνω Μεράς από οχλούσες δραστηριότητες καθώς και από αυτές που λόγω μεγέθους μπορεί να δυσχεράνουν ενδεχόμενη μελλοντικά πολεοδόμησή τους και οριοθετούνται ως εξής:

 

1. Περιοχή (2.3)α.11)1

 

Βόρεια: Περιοχή (2.3)α.1)β)1.
Ανατολικά: Αγροτική οδός (νέα παρακαμπτήριος Χώρας) και δυτικό όριο της ζώνης των 40 ΝΕΡ.
Νότια: Περιοχή (2.2)β)1.
Δυτικά: Θάλασσα, οικισμός Χώρας,

 

2. Περιοχή (2.3)α.11)2

 

Βόρεια: Οικισμός Χώρας.
Ανατολικά: Οικισμός Χώρας.
Νότια: Οδός Χώρας - Ορνού και από την διακλάδωσή της νοητή ευθεία (προς βορειοδυτικά) στο τέλος αγροτικής οδού.
Δυτικά: Αγροτική οδός και από την διακλάδωσή της (πάνω σε στροφή), νοητή ευθεία στην στροφή του ρέματος, το ρέμα, η παραλιακή οδός Χώρας - Ορνού.

 

3. Περιοχή (2.3)α.11)3

 

Βόρεια: Νοητή ευθεία από τη συμβολή οδών (νοτιοανατολικό όριο περιοχής 2.3)α.1)α)7 στη συμβολή οδού με ρέμα, το ίδιο ρέμα μέχρι τη συμβολή του με αγροτική οδό.
Ανατολικά: Αγροτική οδός, περιοχή (2.2)β)3 και οικισμός Άνω Μεράς.
Νότια: Οικισμός Άνω Μεράς και περιοχή (2.3)α.9)5.
Δυτικά: Οικισμός Άνω Μεράς.

 

4. Περιοχή (2.3)α.11)4

 

Βόρεια: Αγροτική οδός (περιοχή (2.2)β)3).
Ανατολικά: Αγροτική οδός.
Νότια: Αγροτική οδός και οικισμός Άνω Μεράς.
Δυτικά: Οικισμός Άνω Μεράς.

 

II. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις που αναφέρονται στις παραπάνω περιοχές (2.3)α.9) εκτός των καταστημάτων, επαγγελματικών εργαστηρίων, κέντρων διασκέδασης αναψυχής καθώς και γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων. Επιπλέον επιτρέπονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις Α' τάξεως και άνω με τους όρους και περιορισμούς των περιοχών 2.1)α.1 (παράγραφος Α, II).

 

III. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

(α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 4 στρέμματα.

 

(β) Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια για γεωργικές αποθήκες: 60 m2.

 

(γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.