Προεδρικό διάταγμα 7/8/86

ΠΔ 07-08-1986: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των οικισμών Νέας Σάντας και Παντελεήμονα της Κοινότητας Νέας Σάντας (Νομού Κιλκίς) και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης σε συνεχόμενη έκταση των ιδίων περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-08-1986: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των οικισμών Νέας Σάντας και Παντελεήμονα της Κοινότητας Νέας Σάντας (Νομού Κιλκίς) και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης σε συνεχόμενη έκταση των ιδίων περιοχών, (ΦΕΚ 931/Δ/1986), 06-10-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4), και 38 παράγραφος 4 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παράγραφος 42), 6 (παράγραφοι 1 και 2), 7, 8 και 9 και 15 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 47306/1868/04-07-1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των οικισμών Νέας Σάντας και Παντελεήμονα της κοινότητας Νέας Σάντας (Νομού Κιλκίς) (ΦΕΚ 384/Δ/1985).

 

6. Τις διατάξεις του από 26-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίησή του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και ειδικότερα το άρθρο 2 παράγραφος 5 αυτού.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 346/14-10-1985 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 54/1985 και 82/1985 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Σάντας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 2/1986 γνωμοδότηση της 3ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Κιλκίς.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 263/1986 και 407/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-08-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.