Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η κατά το άρθρο 1 υποχρέωσις υφίσταται είτε τακτοποιήθηκε είτε ου το οικόπεδο, επίσης δε και δια τα μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, του καταβάλλοντος τις σχετικές δαπάνες ιδιοκτήτου δικαιουμένου εις περίπτωσιν αναγκαστικής τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως του οικοπέδου του, να ζητήσει βάσει της σχετικής πράξεως της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας ομού με τον κανονισμό της αξίας των απαλλοτριούμενων τμημάτων της ιδιοκτησίας του και την δια την κατασκευήν και επισκευή του πεζοδρομίου του αντιστοιχούντος εις το μήκος καθ' ο μειώνεται το πρόσωπο του οικοπέδου του αναλογούσαν αποζημίωσή του δια τις καταβληθείσες δαπάνες.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.