Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τις δαπάνες των Δήμων και Κοινοτήτων δια την εκτέλεσιν των περί ων το παρόν διάταγμα εργασιών εις βάρος και δια λογαριασμό των υπόχρεων συνυπολογίζεται και ο νόμιμος τόκος από της βεβαιώσεως του οφειλομένου ποσού και εν πάση περιπτώσει ουχί προ της κατασκευής του έργου, εισπραττόμενος κατά το άρθρο 7 ομού μετά των λοιπών οφειλομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 11-05-1973 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 150/Δ/1973).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.