Προεδρικό διάταγμα 9/3/78

ΠΔ 09-03-1978: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 15-06-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προς του έτους 1923 οικισμών, των στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 225/Δ/1977)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-03-1978: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 15-06-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προς του έτους 1923 οικισμών, των στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 225/Δ/1977), (ΦΕΚ 131/Δ/1978), 23-03-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρων 9 και 10 παράγραφος 2 αυτού, τις διατάξεις του άρθρου 125 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, και αφού είδαμε την 1222/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), όπως και την υπ' αριθμόν 25/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του από 15-06-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων κ.λ.π. προ του έτους 1923 οικισμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 225/Δ/1977), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, σε οποιοδήποτε τμήμα του οικισμού βρίσκονται, με τις διατάσεις και το εμβαδόν που είχαν κατά την ημερομηνία 02-07-1968, ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968).}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του από 15-06-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 225/Δ/1977) συμπληρώνεται ως εξής:

 

{, ως και οι διατάξεις του άρθρου 4, του άρθρου 18, του άρθρου 26, του άρθρου 80, οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 86, του άρθρου 95, του άρθρου 100 και η παράγραφος 5 του άρθρου 101 του ιδίου νομοθετικού διατάγματος 8/1973.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του από 15-06-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 225/Δ/1977) συμπληρώνεται ως εξής:

 

{, καθώς και οι διατάξεις της κατωτέρω παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου.}

 

Στον Υπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος τούτου.

 

Εν Αθήναις τη 09-03-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.