Προεδρικό διάταγμα 9/9/03b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η κάλυψη των κτιρίων γίνεται, υποχρεωτικά με στέγη μονόρριχτη (με κλίση 10-15%) ή δίρριχτη (με κλίση 20-30%) στις περιπτώσεις των αραιοδομημένων τμημάτων των οικισμών, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά με σχιστόπλακες.

 

β) Κατ' εξαίρεση στο κεντρικό συνεκτικό τμήμα του οικισμού Ακαμάτρα, για την κάλυψη της στέγης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κεραμίδια βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου.

 

γ) Το υψηλότερο σημείο της στέγης διαμορφώνεται με κορφιά, χωρίς αποτμήσεις, κατά την έννοια του ύψους.

 

δ) Οι σχιστόπλακες επικάλυψης πρέπει να προεξέχουν περιμετρικά κατά 0,15 - 0,20 m. Σε περίπτωση χρήσης κεραμιδιών, ειδικά για τον οικισμό Ακαμάτρα, η προεξοχή διαμορφώνεται με περιμετρικό γείσο από πέτρα, ή μπετόν χρωματισμένο και επεξεργασμένο -κτυπητό- , ώστε να δίνει την εντύπωση φυσικής πέτρας, που εξέχει επίσης έως 0,15 m.

 

2. α) Οι όψεις των κτιρίων είναι λιτές και προσαρμόζονται στα πρότυπα της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των κτισμάτων του οικισμού, τηρώντας αναλόγως τις αρχές του τύπου που επιλέχθηκε.

 

β) Απαγορεύονται τα διακοσμητικά στοιχεία στην όψη και οι αρχιτεκτονικές προεξοχές.

 

γ) Απαγορεύονται οι νεωτερικές προσεγγίσεις κατά τη διαμόρφωση των όψεων.

 

δ) Οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται είτε από εμφανή λιθοδομή, από αργούς ή ημιλαξευτούς λίθους αρμολογημένη ή μη, από τοπική ή άλλη πέτρα που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στον οικισμό, είτε από οπτοπλινθοδομή υποχρεωτικά επιχρισμένη. Δεν επιτρέπεται η αποπεράτωση του ορόφου πριν την κατασκευή τουλάχιστον της περιμετρικής τοιχοποιίας του ισογείου.

 

ε) Δεν επιτρέπεται οποιουδήποτε είδους επένδυση στην επιφάνεια των όψεων, καθώς και το αρτιφισιέλ, το ρελιέφ, το πεταχτό κ.λ.π.

 

στ) Για το χρωματισμό του κτιρίου χρησιμοποιείται το λευκό, οι αποχρώσεις της ώχρας ή το γκρι.

 

3. α) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή μεμονωμένων ανοικτών εξωστών στα κτίσματα των οικισμών Λαγκάδα και Πέζι, καθώς και στην αραιοδομημένη περιφέρεια του οικισμού Ακαμάτρα.

 

β) Επιτρέπεται η κατασκευή μεμονωμένου ανοικτού εξώστη σε πρόβολο στον όροφο του κτιρίου, στο κεντρικό τμήμα του οικισμού Ακαμάτρα. Ο εξώστης δεν επιτρέπεται να έχει πλάτος μεγαλύτερο από 1.20 m, το δε συνολικό μήκος του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού μήκους της όψης, στην οποία διαμορφώνεται και σε κάθε περίπτωση να μην είναι μεγαλύτερο από 2.50 m.

 

γ) Ο εξώστης σε πρόβολο (μπαλκόνι) έχει ορθογωνική κάτοψη, τοποθετείται στο κεντρικό τμήμα της όψης του κτιρίου και δεν επιτρέπεται η στέγασή του. Κατασκευάζεται με ξύλινο δάπεδο ή πλάκα μπετόν πάχους έως 0.12 m, και περιβάλλεται με ξύλινα ή σιδερένια κιγκλιδώματα αντίστοιχα.

 

δ) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων.

 

4. α) Τα εξωτερικά ανοίγματα επιβάλλεται να ακολουθούν τα πρότυπα των κτισμάτων των οικισμών ως προς τη θέση τους στην όψη και ως προς τις αναλογίες και τις διαστάσεις τους. Η επιφάνεια των ανοιγμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% της επιφανείας της όψης, στην οποία ανοίγονται.

 

β) Το μέγιστο πλάτος των ανοιγμάτων (παράθυρα) ορίζεται σε 0,90 m με αναλογίες πλάτους / ύψος: 1/2 για τα παράθυρα και 1/2,5 για τις θύρες. Τα ανοίγματα τοποθετούνται σε κατακόρυφους άξονες συμμετρίας. Από τον κανόνα της συμμετρίας μπορεί να εξαιρείται η είσοδος του κτιρίου, η οποία μπορεί να έχει αναλογίες πλάτους / ύψος: 1/2,5 και διαστάσεις έως 1,00 x 2,60 m, τηρούμενης πάντα της πιο πάνω αναλογίας.

 

γ) Η απόσταση των ανοιγμάτων από τις ακμές του κτιρίου είναι κατ' ελάχιστο 0,80 m και η μεταξύ τους απόσταση 0.6 m.

 

δ) Τα ανοίγματα των όψεων είναι λιτά, χωρίς περιμετρικά πλαίσια, κατά τα τοπικά πρότυπα. Είναι δυνατόν να διαμορφωθούν οριζόντια ή τοξωτά λαξευτά υπέρθυρα.

 

5. α) Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα με τζαμιλίκια που έχουν οριζόντια και κατακόρυφα καΐτια και εξωτερικά παντζούρια, ανάλογης μορφής με τους επικρατέστερους τύπους του οικισμού (καρφωτά ή ταμπλαδωτά), αποκλειομένων των γερμανικών, των συρόμενων και των ρολών.

 

β) Σε κτίρια με εμφανή λιθοδομή τα κουφώματα διατηρούν το φυσικό χρώμα του ξύλου. Όταν οι τοιχοποιίες επιχρίονται, τα κουφώματα μπορούν είτε να διατηρήσουν το χρώμα του ξύλου, είτε να χρωματιστούν με πράσινο σκούρο, κυπαρίσσι, γκρι, καφέ, μπλε, γαλάζιο, ανάλογα με την χρωματική οργάνωση της όψης.

 

γ) Σε περίπτωση εξωτερικής τοιχοποιίας από λιθοδομή, τα κουφώματα τοποθετούνται στην εσωτερική παρειά του τοίχου. Τα μεταλλικά στηρίγματα και εξαρτήματα (μεντεσέδες κ.λ.π.) είναι απλού σχεδίου, χωρίς διακοσμήσεις, σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα.

 

6. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτού εξωτερικού κλιμακοστασίου στην πλάγια στενή όψη των διωρόφων κτιρίων, από τη στάθμη του εδάφους μέχρι το ύψος του δαπέδου του ορόφου. Το κλιμακοστάσιο γίνεται συμπαγές, τοποθετείται παράλληλα και σε επαφή με την όψη, στην οποία ανοίγεται και αναπτύσσεται σε μήκος όσο το μήκος της όψης αυτής. Σε περίπτωση κατασκευής στηθαίου, αυτό γίνεται συμπαγές με πάχος τουλάχιστον 30 cm.

 

7. α) Οι περιφράξεις των οικοπέδων κατασκευάζονται από αργολιθοδομή εμφανή με ύψος έως 1 m. Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων ή διακοσμητικών βόλτων στο σώμα του κτιρίου και στις περιφράξεις των οικοπέδων.

 

β) Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση ή κατεδάφιση των υφιστάμενων περιφράξεων, ενώ επιτρέπεται η ανακατασκευή τους, όταν είναι επικίνδυνες.

 

γ) Οι αυλόπορτες και οι θύρες των στεγασμένων χώρων στάθμευσης κατασκευάζονται ξύλινες απλής μορφής, καρφωτές και ακολουθούν τη χρωματική οργάνωση των κουφωμάτων του κτιρίου.

 

8. Οι καπνοδόχοι (ύψους έως 1 m) κατασκευάζονται από λιθοδομή παρόμοια με την τοιχοποιία, με βάση τα αρχιτεκτονικά πρότυπα του οικισμού. Απαγορεύεται η μεταλλική ή η νέου τύπου κατασκευή.

 

9. Οι ηλιακοί συλλέκτες (νέοι ή υφιστάμενοι) τοποθετούνται υποχρεωτικά σε σημείο του οικοπέδου μη ορατό από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.

 

10. Τυχόν κλιματιστικά μηχανήματα τοποθετούνται σε θέση μη ορατή από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού και όχι στην κύρια όψη του κτιρίου.

 

11. Οι υδρορροές, σε περίπτωση κτισμάτων με μεσοτοιχίες, έχουν μορφή και θέση ενταγμένη στην αρχιτεκτονική σύνθεση, ώστε να μην διαταράσσουν την οργάνωση της όψης του κτιρίου. Τοποθετούνται σε επαφή με την εξωτερική τοιχοποιία με οριζόντια και κατακόρυφη διαδρομή, κάτω από τη στέγη και στα σημεία της μεσοτοιχίας.

 

12. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων σε υποστυλώματα (pilotis), καθώς και η κατασκευή λυόμενων ή προκατασκευασμένων κτιρίων.

 

13. α) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκιαδίων ή προστεγασμάτων στον όροφο των κτιρίων.

 

β) Στο ισόγειο μόνον τμήμα των όψεων, όταν υπάρχει ανάγκη ηλιοπροστασίας, διαμορφώνονται λίθινοι πεσσοί ή ξύλινοι ορθοστάτες με ξύλινα δοκάρια και φυσικό πράσινο (κληματαριές, δένδρα), σύμφωνα με τα υπάρχοντα παραδοσιακά πρότυπα. Περιορισμένων διαστάσεων ελαφρά πετάσματα από λευκό καραβόπανο, μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στις εισόδους των καταστημάτων.

 

14. α) Οι επιγραφές, όπου απαιτούνται, ενσωματώνονται στη μορφολογία των όψεων. Είναι μικρών διαστάσεων, όχι μεγαλύτερου πλάτους από τα ανοίγματα στα οποία αντιστοιχούν, και εφάπτονται στο επίπεδο της όψης.

 

β) Οι διαφημίσεις τοποθετούνται μόνο σε ειδικές θέσεις στους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών και μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

γ) Οι επιγραφές πρέπει να είναι στην Ελληνική. Σε περίπτωση παράθεσης ξενόγλωσσων στοιχείων αυτά, δεν υπερβαίνουν το ήμισυ των Ελληνικών σε μέγεθος. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων στα μέτωπα των δρόμων ή στα σκιάδια.

 

15. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή πισίνας σε οικόπεδα εντός των ορίων των οικισμών. Επιτρέπεται η κατασκευή τους μόνο σε τουριστικά συγκροτήματα και μετά από βεβαίωση του Δήμου ότι μπορεί να αντιμετωπισθεί η πλήρωση και λειτουργία τους από τα αποθέματα νερού του νησιού. Η εσωτερική επένδυση των κατασκευών είναι χρώματος λευκού ή σε άλλη γήινη απόχρωση.

 

16. Οι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος ενσωματώνονται σε εσοχές των τοίχων στις όψεις των κτιρίων και καλύπτονται με ξύλινο κούφωμα.

 

17. Τα δίκτυα κοινής ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) πρέπει να τοποθετούνται υπόγεια σε ειδικούς αγωγούς. Σε περίπτωση λιθόστρωτου αυτό επανατοποθετείται, με ευθύνη των οργανισμών που εκπονούν το έργο, στην αρχική του θέση.

 

18. Για την εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης ισχύει η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.