Νόμος 2732/99 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Αποσπάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας, που κατά τη δημοσίευση του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσέφερε υπηρεσίες με απόσπαση στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ως προς το χρόνο της απόσπασης ή με εντολή της Διοίκησης, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίες καταργήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 115 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) και την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 2503/1997 ή εξαιρέθηκαν της καταργήσεως με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 2503/1997 εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ως αποσπασμένο προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας όσον αφορά το προσωπικό των καταργούμενων και μη καταργούμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 115 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 και της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 2503/1997 ή ως αποσπασμένο προσωπικό της οικείας Περιφέρειας όσον αφορά το προσωπικό των καταργούμενων υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 2503/1997, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ως προς το χρόνο της απόσπασης.

 

2. Η ανάκληση των αποσπάσεων του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας για την επιστροφή αυτού στην οργανική του θέση επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η ανάκληση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για το προσωπικό του Υπουργείου αυτού ή του Υπουργού Γεωργίας και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για το προσωπικό της Περιφέρειας κατά τις στην προηγούμενη παράγραφο διακρίσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.