Απόφαση 14344/94

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/14344/473/1994: Καθορισμός μεγίστου ύψους των κτιρίων στην περιοχή του Δυτικού Τομέα του Δήμου Μενεμένης νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/14344/473/1994: Καθορισμός μεγίστου ύψους των κτιρίων στην περιοχή του Δυτικού Τομέα του Δήμου Μενεμένης νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 466/Δ/1994), 13-05-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως και του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Το από 24-10-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 706/Δ/1985) με το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο η παραπάνω περιοχή.

 

5. Το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο, το άρθρο 29Α, στο νόμο 1558/1985, Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα καθώς και την εγκύκλιο 1 της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κοινοτικές διοικητικές πράξεις.

 

6. Την υπ' αριθμόν 133/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μενεμένης.

 

7. Την υπ' αριθμόν 1201/1993 (συνεδρία 49η/07-12-1993) πράξη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Θεσσαλονίκη, 21-03-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.