Απόφαση 1512/89

Απόφαση 1512/1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Φαναρίου (νομού Ροδόπης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1512/1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Φαναρίου (νομού Ροδόπης), (ΦΕΚ 330/Δ/1989), 30-05-1989.

 

Ο Νομάρχης Ροδόπης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τις παραγράφους 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 6, τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 7, την παράγραφο 5 του άρθρου 42, και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985), που εκδόθηκε σε εκτέλεση της τελευταίας αυτής παραγράφου.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 21/Α/1985) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 6 και τα άρθρα 7, 8 και 9.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 23.

 

5. Την από 02-08-1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φαναριού Νομού Ροδόπης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 8/70/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Ροδόπης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 08-05-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.