Απόφαση 1620/86

Απόφαση 1620/1986: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Πλατανακίων, νομού Σερρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1620/1986: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Πλατανακίων, νομού Σερρών, (ΦΕΚ 573/Δ/1986), 03-07-1986.

 

Ο Νομάρχης Σερρών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3200/1955 περί διοικητικής Αποκεντρώσεως.

 

2. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεως κωμών και συνοικισμών του Κράτους (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

3. Το άρθρο 38 του νόμου 1337/1983 σχετικό με τα ρυμοτομικά σχέδια των αγροτικών οικισμών.

 

4. Το από 02-04-1985 προεδρικό διάταγμα περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αγροτικών οικισμών.

 

5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 34/14-10-1985 έγγραφο της Κοινότητας Πλατανακίων με το οποίο μας διαβιβάζονται όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

6. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985 περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων κ.λ.π.

 

7. Την 1/1/07-02-1986 απόφαση συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίνεται το ρυμοτομικό σχέδιο της Κοινότητας Πλατανακίων, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιο της Κοινότητας Πλατανακίων μόνον ως προς της ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές σε 4 φύλλα με κλίμακα 1:1000 και καθορίζουμε τους κάτωθι όρους δόμησης:

 

1. Καθορίζουμε πρασιά πλάτους 2,00 m.

 

2. Για την αρτιότητα των οικοπέδων.

 

α) Ελάχιστο εμβαδόν 1000 m2.

β) Ελάχιστο πρόσωπο 18 m.

γ) Ελάχιστο βάθος 25 m.

 

Θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια τα οικόπεδα όπως παραχωρήθηκαν με τις 21134/1980 και 16818/1982 αποφάσεις της Επιτροπής Οριοθέτησης Διανομών και για τις ιδιοκτησίες με όποιες διαστάσεις είχαν κατά την ημερομηνία 29-02-1982 δηλαδή κατά την δεύτερη από τις παραπάνω αποφάσεις της.

 

3. Μέγιστο ύψος όπως ορίζει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

4. Συντελεστής δόμησης 0,8 με μεγίστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων 600 m2.

Για μικρότερα των 300 m2 οικόπεδα μέγιστο ποσοστό κάλυψη 70% και συντελεστής δόμησης 1.

 

5. Η κατασκευή στέγης είναι υποχρεωτική με εξαίρεση για ισόγειες οικοδομές με πρόβλεψη ορόφων.

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1620.86

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σέρρες, 06-03-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.