Απόφαση 22368/92

Απόφαση 22368/Π760/1992: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Παραρεμάτιας περιοχής Δήμου Χαλανδρίου (κλίμακας 1:500)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 22368/Π760/1992: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Παραρεμάτιας περιοχής Δήμου Χαλανδρίου (κλίμακας 1:500), (ΦΕΚ 874/Δ/1992), 18-08-1992.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 14 παράγραφος 3 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1Α.

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Την υπ' αριθμόν 105031/7621/1991 απόφαση Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 69/Δ/1992).

 

6. Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Χαλανδρίου (ΦΕΚ 419/Δ/1989).

 

7. Το από 14-12-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 7/Δ/1980).

 

8. Τις με αριθμούς 22/1992 και 50/1992 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλανδρίου Νομού Αττικής.

 

9. Την με αριθμό 23η (18η) / 25-06-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Αγία Παρασκευή, 04-08-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.