Προεδρικό διάταγμα 14/12 - Άρθρο 79

ΠΔ 14-12-1979: Περί αναθεωρήσεως των ρυμοτομικών σχεδίων των Δήμων Χαλανδρίου και Αμαρουσίου και των Κοινοτήτων Μελισσίων, Βριλησσίων Πεντέλης και Νέας Πεντέλης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-12-1979: Περί αναθεωρήσεως των ρυμοτομικών σχεδίων των Δήμων Χαλανδρίου και Αμαρουσίου και των Κοινοτήτων Μελισσίων, Βριλησσίων Πεντέλης και Νέας Πεντέλης, (ΦΕΚ 7/Δ/1980), 12-01-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα του άρθρου 73 (παράγραφος 3) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1 ) σε συνδυασμό προς το άρθρο 6 αυτού.

 

4.Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 περί καθορισμού του ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως, εισαγωγής του θεσμού μεταφοράς συντελεστού δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 58/Α/1979) και ειδικότερα των άρθρων 2 (παράγραφοι 1 και 7) και 6 (παράγραφοι 1, 2 και 3) αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 95/1979 και 111/1979 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου, τις υπ' αριθμούς 60/1979 και 89/1979 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου, τις υπ' αριθμούς 33/1979 και 47/1979 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μελισσίων, τις υπ' αριθμούς 91/1979 και 111/1979 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων, τις υπ' αριθμούς 35/1979 και 45/1979 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεντέλης και τις υπ' αριθμούς 31/1979 και 32/1979 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Πεντέλης.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 261/1979 και 577/1979 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

8. Την υπ' αριθμόν 1059/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 14-12-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.