Απόφαση 29153/91

Απόφαση 29153/Π1030/1991: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αγίας Παρασκευής (πλην των οικοδομικών τετραγώνων που εφάπτονται του βασικού οδικού δικτύου: Λεωφόρου Μεσογείων, Αιγαίου Πελάγους - Ειρήνης, Αιγαίου Πελάγους - Γραβιάς - Τρικάλων, Πατριάρχου Γρηγορίου - Ελευθερίου Βενιζέλου - Ηπείρου, Ανατολής - Νεαπόλεως - Σύνδεση με περιφερειακή Υμηττού, Αγίας Παρασκευής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29153/Π1030/1991: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αγίας Παρασκευής (πλην των οικοδομικών τετραγώνων που εφάπτονται του βασικού οδικού δικτύου: Λεωφόρου Μεσογείων, Αιγαίου Πελάγους - Ειρήνης, Αιγαίου Πελάγους - Γραβιάς - Τρικάλων, Πατριάρχου Γρηγορίου - Ελευθερίου Βενιζέλου - Ηπείρου, Ανατολής - Νεαπόλεως - Σύνδεση με περιφερειακή Υμηττού, Αγίας Παρασκευής), (ΦΕΚ 890/Δ/1991), 09-12-1991.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 14 (παράγραφος 3) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 217/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Δ/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1Α.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1337/1983.

 

6. Το 69249/10120/1990 Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την τήρηση των κατά νόμο προβλεπόμενων προθεσμιών γνωμοδότησης φορέων - υπηρεσιών.

 

7. Το 21711/Π-874/1988 έγγραφο της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής με το οποίο εστάλη η ΠΜΑ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

 

8. Τα 7856/Π-176/1990 και 2339/Π-90/1991 έγγραφα της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής προς τον Δήμο, για τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και ότι η προθεσμία του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1965/1980 (ΦΕΚ 168/Α/1980) πέρασε άπρακτη.

 

9. Την 62556/5073/1990 (ΦΕΚ 701/Δ/1990) υπουργική απόφαση που ορίζει το βασικό οδικό δίκτυο.

 

10. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί: (ΦΕΚ 197/Α/1933), (ΦΕΚ 93/Α/1936), (ΦΕΚ 341/Δ/1953), (ΦΕΚ 139/Δ/1959), (ΦΕΚ 1/Δ/1959), (ΦΕΚ 153/Δ/1958), (ΦΕΚ 169/Δ/1966), (ΦΕΚ 65/Δ/1971).

 

11. Τις κατευθύνσεις με αριθμό πρωτοκόλλου 13356/Π-468/1986 Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

12. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) που αφορά χρήσεις γης.

 

13. Την εισήγηση 02-06-1991 προς Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής.

 

14. Την 26295/Π-916/1991 απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 738/Δ/1991) στην οποία εσφαλμένα συμπεριλαμβάνονται οικοδομικά τετράγωνα του βασικού οδικού δικτύου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 19-11-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.