Απόφαση 409719/87

Απόφαση 409719/1401/1987: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Περάματος στην περιοχή Κάτω των γραμμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 409719/1401/1987: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Περάματος στην περιοχή Κάτω των γραμμών, (ΦΕΚ 497/Δ/1987), 02-06-1987.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα.

 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1147/1972 περί Διοικήσεως Μείζονος Πρωτευούσης.

 

5. Την εγκύκλιο με αριθμό 7/Λ/13.1/17/1972.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Τον νόμο 1032/1980 περί Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Τον νόμο 1558/1985 περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων, άρθρο 24 παράγραφος 1.

 

9. Τους νόμους [Ν] 1232/1982 και [Ν] 1235/1982.

 

10. Την 7524/1151/1983 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 767/Β/1983).

 

11. Τη με αριθμό 56/1986 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος.

 

12. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από τη συνεδρίαση της 03-04-1987 πρακτικό 13ο, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περάματος στην περιοχή Κάτω των γραμμών με:

 

1. Κατάργηση των τοπικών εσοχών των οίκοθεν γραμμών στις θέσεις των οικοπέδων με κωδικό 0319, 0412, 0609, 0610, 0611, 0814, 1008, 1508 και 1509.

 

2. Αποχαρακτηρισμό των οικοπέδων με κωδικούς 0306,0307,0706, 0707, 0708, 0807 και 1513 και τμήματος του οικοπέδου 1617 από κοινόχρηστους χώρους και χαρακτηρισμό τους σε οικοδομήσιμα.

 

3. Χαρακτηρισμό του οικοπέδου με κωδικό 1601 σε κοινόχρηστο χώρο πολλαπλών χρήσεων.

 

4. Επιβολή προκηπίου στα οικόπεδα με κωδικό 1612, 1613, 1614, 1615, 1714 και 1715.

 

5. Χαρακτηρισμό των οδών Φωκίωνος και Τερψιχόρης σε πεζόδρομους.

 

6. Αποχαρακτηρισμό των οδών Κέκροπα και Ερατούς από πεζόδρομους όπως φαίνονται σημειωμένα στο σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που συνοδεύει την απόφαση.

 

a.409719.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923)).

 

Πειραιάς, 04-05-1987

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.