Απόφαση 46306/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Οικοδομικές εργασίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι εργασίες για τις οποίες εκδίδεται άδεια από τους δημάρχους προέδρους κοινοτήτων είναι οι εξής:

 

α) Περίφραξη ή περιτοίχιση οικοπέδων.

 

β) Μικροεπισκευές ή εσωτερικές διαρρυθμίσεις οικοδομών χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (π.χ. στοιχεία από μπετόν, τοίχους από πέτρα κ.λ.π.).

 

γ) Προσθήκη χώρων υγιεινής (λουτρό ή WC.) επιφανείας μέχρι 5 m2 και ύψους 2,5 m σε επαφή ή όχι από την υπάρχουσα οικοδομή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 35875/1778/1990 απόφαση (ΦΕΚ 237/Δ/1990).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 της υπ' αριθμόν 60885/4983/1990 απόφασης (ΦΕΚ 656/Β/1990).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.