Απόφαση 6915/96

Απόφαση 6915/459/1996: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ελευσίνας Πολεοδομικής Ενότητας Παραδείσου καθώς και την τροποποίηση των όρων δόμησης της περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6915/459/1996: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ελευσίνας Πολεοδομικής Ενότητας Παραδείσου καθώς και την τροποποίηση των όρων δόμησης της περιοχής, (ΦΕΚ 1286/Δ/1996), 05-11-1996.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 (ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) και τις τροποποιήσεις αυτού με το νόμο 2240/1994.

 

6. Τη 17/1995 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής (Οργανισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της) που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 441/Α/1995).

 

7. Την υπ' αριθμόν 123/93520/1994 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 33ο πρακτικό γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ελευσίνα, 08-10-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.