Απόφαση 9008/92

Απόφαση 9008/672/19642/1707/1992: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης του ρυμοτομικού σχεδίου Καματερού - Μερική ανάκληση της υπ' αριθμόν 12925/1383/1988 απόφασης Νομάρχη Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 438/Δ/1988)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9008/672/19642/1707/1992: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης του ρυμοτομικού σχεδίου Καματερού - Μερική ανάκληση της υπ' αριθμόν 12925/1383/1988 απόφασης Νομάρχη Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 438/Δ/1988), (ΦΕΚ 463/Δ/1992), 25-05-1992.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 12, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 17/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9, 15 και 16, όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 21/Α/1988).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Δ/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 (παράγραφοι 1)α και 4), όπως η τελευταία παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 5 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καματερού (ΦΕΚ 542/Δ/1988).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1892/1990 και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 99 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

8. Τις υπ' αριθμούς 121/1991 και 122/1991 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καματερού.

 

9. Την υπ' αριθμόν 9/1992 (θέμα 1ο ΕΗΔ) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω, 04-05-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.