Απόφαση dp-pm-6726-273/95

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/6726/273/1995: Αναθεώρηση - τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου και των όρων και περιορισμών δόμησης στους τομείς Α, Β, Γ του Δήμου Λαγκαδά, νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/6726/273/1995: Αναθεώρηση - τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου και των όρων και περιορισμών δόμησης στους τομείς Α, Β, Γ του Δήμου Λαγκαδά, νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 334/Δ/1995), 16-05-1995.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ιδίως των άρθρων 3, 7 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες όπως επίσης και των αναγκαστικό νόμο 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/197), το άρθρο 33 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και άρθρο 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Τις 180/1991 και 126/1991 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά για την τροποποίηση της αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Λαγκαδά καθώς και την 33/1994 απόφαση, με την οποία εκδικάστηκαν οι κατά της 180/1991 απόφασης ενστάσεις των κατοίκων του Δήμου Λαγκαδά.

 

4. Την 812/27-09-1994 πράξη γνωμοδότησης - συνεδρία 33η - του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης μετά την από 15-09-1994 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τη διαπίστωση ότι από τις τυχόν κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Θεσσαλονίκη, 17-02-1995

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.