Βασιλικό διάταγμα 11/5/40

ΒΔ 11-05-1940: Περί συμπληρώσεως των περί δομήσεως εκτός σχεδίου κειμένων διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 11-05-1940: Περί συμπληρώσεως των περί δομήσεως εκτός σχεδίου κειμένων διατάξεων, (ΦΕΚ 162/Α/1940), 27-05-1940.

 

Γεώργιος Β' Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 14 και 17 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων των πόλεων κ.λ.π. ως τροποποιήθηκε δια του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος, κυρωθέντος υπό του νόμου 3976/1929 και την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 5367/1932 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, με πρόταση των επί της Συγκοινωνίας Υπουργοί και Υπουργού - Διοικητή Πρωτεύουσας μετά την υπ' αριθμόν 89 ε.ε. σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Στο τέλος του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, ως τούτο τροποποιήθηκε δια του από 13-08-1929 προεδρικού διατάγματος προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος δεν ισχύουν ουδέ εφαρμόζονται προκειμένου περί εκτάσεων εν αις επιχειρείται η άνευ της προηγουμένης κατά Νόμον εγκρίσεως ίδρυσις συνοικισμών, εφ' όσον αυτή διαπιστώνεται είτε εξ επισήμων στοιχείων, οίον εκ συμβολαίων αγοραπωλησίας ή προσυμφώνων, είτε εκ διαφημίσεων εν τω Τύπο ή διαφημιστικών φυλλαδίων, είτε εξ αιτήσεων των ιδιοκτητών των εκτάσεων και των δια τούτων δηλουμένων στοιχείων, ως επίσης, και προκειμένου περί γηπέδων μεταβιβασθέντων ακύρως εκτός του σχεδίου κατά παράβασιν των άρθρων 16 και 20 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923.}

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από της δημοσιεύσεως αυτού.

 

Εις τους Ημετέρους επί της Συγκοινωνίας και τον Υπουργό Διοικητή Πρωτεύουσας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 11-05-1940.

 

Γεώργιος Β.

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.