Νόμος 1221/81 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εκδοθέν δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 960/1979 υπ' αριθμόν [ΠΔ] 721/1979 προεδρικό διάταγμα περί καθορισμού του απαιτουμένου αριθμού θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων αναλόγως της χρήσεως και του μεγέθους των κτιρίων εις περιοχές εντός της μείζονος περιοχής πρωτευούσης (ΦΕΚ 216/Α/1979) δύναται να τροποποιηθεί, περιλαμβανομένης και της μειώσεως του δι' αυτού καθορισθέντος αριθμού θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, της τροποποιήσεως ταύτης επιτρεπομένης μόνον εφ' άπαξ.

 

2. Το εκδοθέν δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 960/1979 υπ' αριθμόν [ΠΔ] 721/1979 προεδρικό διάταγμα περί ρυθμίσεως των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις πόλεις ή οικισμούς της χώρας πληθυσμού άνω των 15.000 κατοίκων και εις εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές (ΦΕΚ 216/Α/1979) δύναται να τροποποιηθεί περιλαμβανομένης και της μειώσεως των δι' αυτού καθορισθέντων ανωτάτων και κατωτάτων ορίων του απαιτουμένου αριθμού θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων της τροποποιήσεως ταύτης επιτρεπομένης μόνον εφ' άπαξ.

 

3. Το εφ' άπαξ εκδοθέν δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 960/1979 προεδρικό διάταγμα 697/1979 περί καθορισμού ειδικών όρων ως προς την δόμηση και διαμόρφωση των χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (ΦΕΚ 208/Α/1979) δύναται να τροποποιηθεί, της τροποποιήσεως ταύτης επιτρεπομένης μόνον εφ' άπαξ.

 

4. Οι τροποποιήσεις των εις τις προηγούμενες παραγράφους προεδρικών διαταγμάτων επιτρέπονται εντός των ορίων της, δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 960/1979 παρεχομένης εξουσιοδοτήσεως.

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του νόμου 960/1979 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{2. Δια των κατά τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου προβλεπομένων προεδρικών διαταγμάτων ή των κατά την παράγραφο 4 του αυτού άρθρου 2 αποφάσεων, δύναται να ορίζεται η ανάλογος εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977, τηρουμένης της προϋποθέσεως της κατωτέρω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.