Νόμος 1575/85 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των επόμενων άρθρων, συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων είναι κάθε επαγγελματικό εργαστήριο, που χρησιμοποιείται για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων των κατηγοριών αυτών, κατά την έννοια του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την ισχύ των εγκατεστημένων σ' αυτό μηχανημάτων.

 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατά εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων, όλα τα συνεργεία των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος θεωρούνται επαγγελματικό εργαστήρια χαμηλής όχλησης, κατά την έννοια του άρθρου 1, Κεφάλαιο Β', περίπτωση 17)β' του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη ισχύ τους και περιλαμβάνονται στην, κατά το άρθρο 5 της 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990) κοινής υπουργικής απόφασης, Β' Κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων.

 

3. Δεν θεωρούνται συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων τα επαγγελματικά εργαστήρια, στα οποία πραγματοποιείται επισκευή και συντήρηση με εργασίες που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.