Νόμος 1575/85 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Άδειες άσκησης επαγγέλματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

2. Οι άδειες της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται για της εξής ειδικότητες:

 

α) μηχανοτεχνίτη,

β) ηλεκτροτεχνίτη,

γ) τεχνίτη συστήματος πέδησης,

δ) τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων,

ε) τεχνίτη εξαερωτήρων - αναμεικτήρων (καρμπιρατέρ),

στ) τεχνίτη οργάνων,

ζ) τεχνίτη αναρτήσεων,

η) τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων),

θ) τεχνίτη ψυγείων,

ι) τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού),

ι)α) τεχνίτη βαφής,

ι)β) τεχνίτη τροχών,

ι)γ) Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων.

ι)δ) τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση ι)γ της παραγράφου 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να προβλέπονται άδειες άσκησης επαγγέλματος και για άλλες ειδικότητες και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις άδειες αυτές.

 

4. Τα πτυχία που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3100/1954 (ΦΕΚ 254/Α/1954) εξακολουθούν να ισχύουν και αντιστοιχούν:

 

α) Το πτυχίο μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων με την άδεια μηχανοτεχνίτη.

β) Το πτυχίο ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων με την άδεια άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη.

γ) Το πτυχίο μηχανοτεχνίτη επισκευαστή συστήματος πέδησης αυτοκινήτων με την άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συστήματος πέδησης.

δ) Το πτυχίο επισκευαστή αντλιών πετρελαιοκινητήρων αυτοκινήτων με την άδεια άσκησης του επαγγέλματος αντλιών πετρελαιοκινητήρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.