Νόμος 1575/85 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προσόντα και διαδικασία για την απόκτηση αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την απόκτηση οποιασδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο, κατηγορίας άδειας απαιτείται ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει, το 18ο έτος της ηλικίας του.

 

2. Εκτός της προϋπόθεσης της προηγουμένης παραγράφου ο υποψήφιος απαιτείται να έχει και τα εξής ειδικά προσόντα για να του χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 

α) Μηχανοτεχνίτη:

 

α)α) Πτυχίο τεχνικού λυκείου, μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τομέα, ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, αν πρόκειται για πτυχίο μηχανολογικού τομέα ή τετραετία αν πρόκειται για πτυχίο ηλεκτρολογικού τομέα ή

 

β)β) πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής μηχανολογικού κλάδου του τμήματος μηχανών αυτοκινήτων ή μηχανών εσωτερικής καύσης μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, αν πρόκειται για πτυχίο του μηχανολογικού κλάδου ή τριετία, αν πρόκειται για πτυχίο μηχανών εσωτερικής καύσης ή

 

γ)γ) πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής, του τμήματος εργοδηγών αυτοκινήτων ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

 

δ)δ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τμήματος τεχνιτών αυτοκινήτων ή μηχανολογικού κλάδου ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τριετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων στην πρώτη περίπτωση ή τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις ή

 

ε)ε) πτυχίο των κέντρων και των σχολών ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ειδικότητας μηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων.

 

β) Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων:

 

α)α) Πτυχίο τεχνικού λυκείου, ηλεκτρολογικού ή μηχανολογικού τομέα ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία με όμοια εργασία ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων, αν πρόκειται για πτυχίο ηλεκτρολογικού τομέα ή τετραετία, αν πρόκειται για πτυχίο μηχανολογικού τομέα ή

 

β)β) πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής ηλεκτρολογικού κλάδου του τμήματος ηλεκτρικού μέρους αυτοκινήτων της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και διετία σε όμοια εργασία ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων ή

 

γ)γ) πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής του τμήματος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων ή

 

δ)δ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τμήματος ηλεκτρολογικού κλάδου ή τεχνιτών αυτοκινήτων ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τριετία στην πρώτη περίπτωση, ή τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις, σε όμοια εργασία ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων,

 

γ) τεχνίτη συστημάτων πέδησης ή αναρτήσεων:

 

α)α) πτυχίο τεχνικού λυκείου του μηχανολογικού τομέα ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

 

β)β) πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής μηχανολογικού κλάδου του τμήματος μηχανών αυτοκινήτων ή μηχανών εσωτερικής καύσης μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων αν πρόκειται για πτυχίο του τμήματος μηχανών αυτοκινήτων του μηχανολογικού κλάδου ή τριετίας αν πρόκειται για πτυχίο μηχανών εσωτερικής καύσης ή

 

γ)γ) πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής του τμήματος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

 

δ)δ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τμήματος τεχνιτών αυτοκινήτων ή μηχανολογικού κλάδου αντίστοιχης κατώτερης σχολής μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τριετία στην πρώτη περίπτωση, ή τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις, σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

 

ε)ε) πτυχίο των κέντρων και των σχολών ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ειδικότητας μηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων,

 

δ) τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων:

 

α)α) πτυχίο τεχνικού λυκείου μηχανολογικού τομέα ή άλλης ισότιμης σχολής και ένα έτος σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

β)β) πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής μηχανολογικού κλάδου του τμήματος μηχανών αυτοκινήτων ή μηχανών εσωτερικής καύσης μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

 

γ)γ) πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών του τμήματος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιμης σχολής και ένα έτος σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

 

δ)δ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τμήματος τεχνιτών αυτοκινήτων ή μηχανολογικού κλάδου ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τριετία στην πρώτη περίπτωση, ή τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις, σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

 

ε)ε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ειδικότητας μηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων

 

ε) τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών:

 

α)α) πτυχίο τεχνικού λυκείου του μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τομέα ή άλλης ισότιμης σχολής και ένα έτος σε όμοια εργασία ή

 

β)β) πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού κλάδου μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ένα έτος σε όμοια εργασία ή

 

γ)γ) πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής του τμήματος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιμης σχολής και ένα έτος σε όμοια εργασία ή

 

δ)δ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και διετία σε όμοια εργασία ή

 

ε)ε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ειδικότητας μηχανικού αυτοκινήτων και διετία σε όμοια εργασία,

 

στ) τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού):

 

α)α) πτυχίο τεχνικού λυκείου μηχανολογικού τομέα ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

 

β)β) πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής μηχανολογικού κλάδου του τμήματος αμαξωμάτων αυτοκινήτων μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

 

γ)γ) πτυχίο της μέσης τεχνικής σχολής του τμήματος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

 

δ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τμήματος τεχνιτών αμαξωμάτων αυτοκινήτων ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τριετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων,

 

ζ) τεχνίτη βαφής:

 

α)α) πτυχίο τεχνικού λυκείου του μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τομέα ή τομέα χημικών ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία ή

 

β)β) πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού κλάδου μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και διετία σε όμοια εργασία ή

 

γ)γ) πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής του τμήματος εργοδηγών αυτοκινήτων ή εργοδηγών χημικών που έχουν καταργηθεί ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία ή

 

δ)δ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τριετία σε όμοια εργασία ή

 

ε)ε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ειδικότητας μηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όμοια εργασία,

 

η) τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων:

 

α)α) πτυχίο τεχνικού λυκείου μηχανολογικού τομέα ή άλλης ισότιμης σχολής και ένα έτος σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών ή

 

β)β) πτυχίο μέσης τεχνικής επαγγελματικής σχολής μηχανολογικού κλάδου τμήματος μηχανών αυτοκινήτων ή μηχανών εσωτερικής καύσης μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, αν πρόκειται για πτυχίο του τμήματος μηχανών αυτοκινήτων μηχανολογικού κλάδου ή τριετία, αν πρόκειται για πτυχίο μηχανών εσωτερικής καύσης ή

 

γ)γ) πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής τμήματος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιμης σχολής και ένα έτος σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών ή

 

δ)δ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής τμήματος τεχνιτών αυτοκινήτων ή άλλης ισότιμης σχολής ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τριετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών ή

 

ε)ε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ειδικότητας μηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών,

 

θ) Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων:

 

Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας της περίπτωσης α' ή της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος και να έχει σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003).

 

3. Ως προϋπηρεσία σε όμοια εργασία θεωρείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου:

 

α) προκειμένου για τους πτυχιούχους και ο χρόνος της πρακτικής άσκησής τους σε αντίστοιχο συνεργείο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,

 

β) αυτή που διανύθηκε σε αντίστοιχα συνεργεία του δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου τομέα,

 

γ) αυτή που διανύθηκε σε αντίστοιχα συνεργεία της αλλοδαπής.

 

4. Δε λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία που διανύθηκε μέχρι τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας του ενδιαφερομένου. Επίσης δε λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία αν έχουν περάσει 8 έτη από τη λήξη της κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

5. Προϋπηρεσία που διανύεται σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτου, όπου εκτελούνται εργασίες περισσοτέρων της μιας ειδικοτήτων, λαμβάνεται υπόψη μόνο για μία από τις ειδικότητες αυτές και δεν μπορεί το ίδιο χρονικό διάστημα να υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας για απόκτηση άλλης ειδικότητας.

 

6. Η αλήθεια των πιστοποιητικών εργασίας, που χορηγούνται υποχρεωτικά από τον εργοδότη, βεβαιώνεται από τον αρμόδιο επόπτη εργασίας. Τα πιστοποιητικά αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης σε δημόσια αρχή. Δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση του επόπτη εργασίας για τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να καθορισθούν και άλλες περιπτώσεις, εκτός από τις παραπάνω, για τις οποίες δεν απαιτείται βεβαίωση του επόπτη εργασίας.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ή Εργασίας, κατά περίπτωση, και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να καταργούνται ή να τροποποιούνται ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου ή ακόμα και να καθορίζονται και νέες.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης των αδειών και πιστοποιητικών εργασίας του παρόντος νόμου, το υπόδειγμα ή τα υποδείγματά τους, τα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοσή τους και το περιεχόμενό τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επιβάλλεται παράβολο για την έκδοση των παραπάνω αδειών άσκησης επαγγέλματος και να καθορίζεται το ύψος του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.