Νόμος 1575/85 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εξέταση υποψηφίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χωρίς εξετάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 18 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τρεις τουλάχιστον εξεταστικές περίοδοι κάθε χρόνο κατά νομαρχία, ο τρόπος της προφορικής και πρακτικής εξέτασης ή επανεξέτασης των υποψηφίων, η εξεταστέα για κάθε ειδικότητα ύλη, ο τρόπο βαθμολόγια των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1)β του άρθρου 18 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003).

 

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων και για χρονικό διάστημα 2 ετών από την ισχύ του νόμου αυτού, οι υποψήφιοι για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδει τις σχετικές άδειες ύστερα από εξέταση των υποψηφίων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

 

4. Οι κάτοχοι πτυχίου μιας από τις πιο κάτω σχολές εξαιρούνται από την υποχρέωση προϋπηρεσίας και εξετάσεων και με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 3 παίρνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 

α) Διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων όσοι έχουν πτυχίο μηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.

 

β) Τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων όσοι έχουν πτυχίο των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή των ανωτέρων σχολών (σχολών υπομηχανικών ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΑΕΤΕ) ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.