Νόμος 2736/99 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 37 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ρυμοτομικά σχέδια οικισμών εργατικών κατοικιών που μελετήθηκαν και εφαρμόσθηκαν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.}

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 23 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμίδων, η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ), ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μαζί ή χωριστά, μπορούν να συμβάλλονται με ενδιαφερόμενες εταιρείες ενεργού πολεοδομίας ή οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιώτες - ιδιοκτήτες ακινήτων που περιλαμβάνονται σε ορισμένη ζώνη ενεργού πολεοδομίας και να συγκροτούν εταιρεία μικτής οικονομίας που έχει αποκλειστικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των έργων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης της ζώνης αυτής, ενδεχομένως δε και την αγορά ή πώληση ή εκμετάλλευση των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη ζώνη.

 

3. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμίδων, η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και όσα άλλα νομικά πρόσωπα μπορούν να συμβάλλονται με αυτά κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για να συγκροτήσουν εταιρεία μικτής οικονομίας, η οποία έχει αντικείμενο την αναμόρφωση ή ανάπτυξη ζώνης ενεργού πολεοδομίας, οφείλουν να αναλάβουν και να διατηρούν ανά πάσα στιγμή το 34% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 25 παράγραφος 4 εδάφιο β' του νόμου 2508/1997 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Από την προβλεπόμενη με την παρούσα παράγραφο υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα απαλλάσσεται ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.