Νόμος 3016/02 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 28/Α/2002), καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

2. Στην περίπτωση Β' της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), ο αριθμός 4 αντικαθίσταται από τον αριθμό 5 και στα τελευταία και προτελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 2947/2001, ο αριθμός 5 αντικαθίσταται από τον αριθμό 7 αντιστοίχως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.