Νόμος 3027/02 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 1566/1985.

 

β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990.

 

γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 29 του νόμου 2009/1992.

 

δ) Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2454/1997.

 

ε) Το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 2530/1997.

 

στ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2640/1998.

 

ζ) Η παράγραφος 15 του άρθρου 11 του νόμου 2817/2000 και κάθε διάταξη που ρυθμίζει ίδια θέματα κατά τρόπο αντίθετο με αυτόν των διατάξεων του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.