Νόμος 3208/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 8 του νόμου 998/1979.

 

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 3 και οι παράγραφοι 1, 4 και 5 του άρθρου 74 του νόμου 998/1979.

 

3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του Δασικού Κώδικα.

 

4. Το άρθρο 265 του Δασικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 57 του νόμου 2637/1998.

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 15-06-1940 (ΦΕΚ 190/Α/1940).

 

6. Η παράγραφος 12 του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998.

 

7. Οι περιπτώσεις των διατάξεων κ)δ' και κ)στ' έως και λ)ζ', της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

10. Η παράγραφος 10 του άρθρου 40 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.