Νόμος 3438/06 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην πρώτη περίοδο του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984) όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005), μετά την φράση καθώς και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προστίθεται η φράση και τις εγκαταστάσεις κάθε μορφής Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών που προβλέπονται στο νόμο 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.