Νόμος 3710/08 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων επιτρέπεται σε περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας, οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 αντίστοιχα του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 66/Δ/1987), καθώς και σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμού οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλής όχλησης εγκαταστάσεων.}

 

2. Άδειες ίδρυσης, οικοδομής και λειτουργίας ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων που έχουν εκδοθεί νομίμως πριν από την ισχύ της παρούσας διάταξης σε περιοχές γενικής κατοικίας ή πολεοδομικού κέντρου διατηρούνται σε ισχύ και ολοκληρώνεται η διαδικασία αδειοδότησής τους μέχρι και την άδεια λειτουργίας αυτών.

 

3. Σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας για ελέγχους ελαφρών οχημάτων σε εντός σχεδίου περιοχές με χρήση Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου, επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, καθώς και η χορήγηση άδειας επέκτασης για ελέγχους σε δίκυκλες μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα και τρίτροχα οχήματα, με τη μετατροπή λειτουργουσών αυτομάτων γραμμών ελέγχου ελαφρών οχημάτων σε αντίστοιχες γραμμές ελέγχου δίκυκλων μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και τρίτροχων οχημάτων και το αντίστροφο. Στα παραπάνω Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί άδεια επέκτασης για ελέγχους σε βαρέα οχήματα και η προσθήκη αυτομάτων γραμμών ελέγχου ελαφρών και τρίτροχων οχημάτων, δίκυκλων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Σε 20 έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όλα τα προαναφερόμενα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων υποχρεούνται οριστικά και αμετάκλητα σε μετεγκατάσταση σε περιοχή εκτός Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.