Νόμος 3868/10 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 6 του νόμου 3106/2003 προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:

 

{2. Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ανατίθενται στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας αρμοδιότητες συναφείς με το σκοπό του, ιδίως από καταργούμενους φορείς ή για νέες δράσεις κοινωνικής φροντίδας.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 3106/2003 τίθεται ως εξής:

 

{Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από:

 

α) τέσσερις επιστήμονες με εξειδίκευση ή εμπειρία σε τομείς της κοινωνικής φροντίδας, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας,

β) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, που προτείνεται από το Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,

γ) έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας,

δ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.}

 

3. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του νόμου 3106/2003, όπως έχει συμπληρωθεί από τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 και του άρθρου 2 του νόμου 3209/2003 προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπεισέρχεται ως ειδικός διάδοχος στα δικαιώματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του καταργούμενου με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3106/2003003 Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (που είχε προέλθει από τη συνένωση ΠΙΚΠΑ και ΕΟΠ), συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων, η οποία επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξεως υπουργικού συμβουλίου 1108/1948 (ΦΕΚ 322/Α/1948), που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1620/1951 (ΦΕΚ 2/Α/1952). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την είσπραξη, διάθεση και κατανομή των πόρων αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.