Νόμος 3868/10 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007), η παράγραφος 11 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007) και η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005). Εξακολουθούν να ισχύουν οι παράγραφοι 22 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) και το άρθρο 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως ισχύουν.

 

2. Στο εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) η φράση και είναι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα διαγράφεται.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004) καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997).

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008) η φράση από 01-07-2009.

 

6. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008).

 

7. Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 88202/2009 (ΦΕΚ 1286/Β/2009).

 

8. Τα άρθρα 17, 18 και 19 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 176/Α/2005) καταργούνται.

 

9. Το εδάφιο γ' του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης [Α] οίκοθεν Α2Γ/1591/1989 (ΦΕΚ 411/Β/1989) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.