Νόμος 3883/10 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Καταληκτικοί βαθμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:

 

α. Για τους Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς:

 

(1) Στρατηγός, για τους Αξιωματικούς Όπλων.

 

(2) Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων:

 

(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού - Μεταφορών και Υλικού Πολέμου Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού, Γεωγραφικού και Έρευνας - Πληροφορικής.

(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Ελεγκτικού και Οδοντιάτρους, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού.

 

(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που:

 

(α) Δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης μονάδας εκστρατείας.

(β) Προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

(γ) έχουν καταταγεί με διαγωνισμό.

 

(4) Αντισυνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

(5) Ταγματάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς,

 

(6) Υπολοχαγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.

 

β. Για τους Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού:

 

(1) Ναύαρχος για τους Μάχιμους Αξιωματικούς.

 

(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως Γενικούς Επιθεωρητές Πολεμικού Ναυτικού, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού, είτε Διοικητές Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης).

 

(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωματικούς, τους Αξιωματικούς Οικονομικού και τους Ιατρούς Υγειονομικού.

 

(4) Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.

 

(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

(6) Αντιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

(7) Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς,

 

(8) Ανθυποπλοίαρχος για τους εθελοντές μακράς θητείας.

 

γ. Για τους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας:

 

(1) Πτέραρχος για τους Ιπταμένους Αξιωματικούς.

 

(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς (μόνο ως Γενικούς Επιθεωρητές Πολεμικής Αεροπορίας).

 

(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.

 

(4) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτικής και Έρευνας - Πληροφορικής.

 

(5) Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

(6) Αντισμήναρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

(7) Επισμηναγός για τους λοιπούς Αξιωματικούς,

 

(8) Υποσμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.

 

δ. Για τους Αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων:

 

(1) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Νομικού και Οικονομικών Επιθεωρητών.

 

(2) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

(4) Ταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Διοικητικούς Στρατολογικού.

 

ε. Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των Ειδικών Δυνάμεων:

 

(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

 

(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου για τους Αξιωματικούς:

 

α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).

β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού, αποφοίτους Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ).

γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτους Αεροπορικής Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ).

δ) Ελαφράς Υπηρεσίας των Κοινών Σωμάτων.

 

(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΝΣΠ ή ΑΣΠ, ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του λίαν καλώς:

 

α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς.

β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού.

γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς.

 

(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφρός Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς, Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού και Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς.

 

(6) Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφρός Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού και Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις.

 

Κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους.

 

Η φοίτησή τους στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη - γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 110 του νόμου 3978/2011 (ΦΕΚ 137/Α/2011), με το άρθρο 36 του νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/2016), με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017), με τις παραγράφους 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 10 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.