Νόμος 3897/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα άρθρα 10, 11 και 11Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 100/2002 (ΦΕΚ 86/Α/2002), [ΠΔ] 59/2003 (ΦΕΚ 60/Α/2003), [ΠΔ] 99/2005 (ΦΕΚ 135/Α/2005) και [ΠΔ] 186/2007 (ΦΕΚ 221/Α/2007), καταργούνται.

 

2. Το εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988) καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 1.49 του άρθρου 4 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) καταργείται.

 

4. Το εδάφιο που προστέθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007) στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) καταργείται.

 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.