Νόμος 3918/11 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Ειδικότητα Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

 

{8. Η άσκηση των ιατρών για την απόκτηση τίτλου των ιατρικών ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, θα πραγματοποιείται στα νοσοκομεία που έχουν αναγνωρισθεί να χορηγούν άσκηση στις ειδικότητες αυτές, με ενιαία τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών σταδίων. Η άσκηση των ιατρών στα επί μέρους της κύριας ειδικότητας τμήματα θα πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική φάση της όλης ειδίκευσης, με ευθύνη των οικείων επιστημονικών Διευθυντών.}

 

2. Η υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ7Α/ΓΠ/115169/2009 (ΦΕΚ 1815/Β/2009) υπουργική απόφαση Άσκηση των ιατρών για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής και λοιπές ειδικότητες καταργείται από την έναρξη ισχύος της.

 

3. Μεταβατικές διατάξεις: Όλοι οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις για ειδίκευση εκκρεμούσαν κατά τις 02-08-2010 στα κύρια στάδια των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσης τους σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων τους στο προηγούμενο στάδιο ειδίκευσης. Όπου το προηγούμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα του ενός μέρη, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πρώτο μέρος του σταδίου αυτού. Ανά δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από δημοσιεύσεως του παρόντος, θα υποβάλλουν αιτήσεις, στις αρμόδιες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, προκειμένου να λάβουν σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα, για ενιαία τοποθέτηση:

 

α) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για ειδίκευση στο δεύτερο στάδιο της ειδικότητας ή στο τρίτο για αυτούς που αποβλέπουν στην απόκτηση του τίτλου της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.

 

β) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για το πρώτο προκαταρκτικό στάδιο ειδίκευσης ή δεύτερο για τη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.

 

γ) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για το πρώτο προκαταρκτικό ειδίκευσης στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.

 

δ) Οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις υπεβλήθησαν για το πρώτο προκαταρκτικό στάδιο των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης μετά τις 02-08-2010, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.

 

Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση ιατρού για συνέχιση της άσκησης του σε προκαταρκτικό στάδιο, θα λάβει σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για ειδίκευση στο πρώτο μέρος του προκαταρκτικού σταδίου.

 

Οι αιτήσεις των ιατρών για απόκτηση σειράς προτεραιότητας που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και μέχρι έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης, θα καταχωρηθούν στις σειρές προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια των ανωτέρω μεταβατικών διατάξεων και στο τέλος της κάθε κατηγορίας. Οι αιτήσεις των ιατρών, που είχαν τοποθετηθεί ή αναγνωρίσει κάποιο από τα στάδια των αναφερόμενων ειδικοτήτων πριν τις 02-08-2010 και οι οποίες υποβλήθηκαν μετά τις 02-08-2010, ισχύουν και θα καταχωρηθούν στις σειρές προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια των ανωτέρω μεταβατικών διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 38 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

4. Στο εδάφιο έκτο της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 82/Α/1992), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τη λέξη αιμορροφιλικοί προστίθεται η φράση και οι πάσχοντες από ινοκυστική νόσο και οι πάσχοντες από χοριοειδική νέο-αγγείωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.