Νόμος 4015/11 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Καταργούμενες και διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 16, 35, 36 του νόμου [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 108/Α/2000), των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1361/1983 (ΦΕΚ 66/Α/1983) και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του νόμου [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 108/Α/2000) καταργούνται από 01-05-2014, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 26.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 168 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012), με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.