Νόμος 4170/13 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις Πρώτου Μέρους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) τα άρθρα 19 έως 24Α του Κεφαλαίου Β' Αμοιβαία Ενδοκοινοτική Βοήθεια του νόμου 1914/1990, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 1977/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19-12-1977 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών στον τομέα των άμεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων,

 

β) τα άρθρα 1 και 2 του Πρώτου Κεφαλαίου του νόμου 3312/2005, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2003/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 07-10-2003 για την τροποποίηση της Οδηγίας 1977/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών στον τομέα της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας (ΕΕL 264/2003) και

 

γ) τα άρθρα 3 και 4 του Κεφαλαίου Β' του νόμου 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/2006), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 21-04-2004 για τροποποίηση της Οδηγίας 1977/799/ΕΟΚ όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων (ΕΕL 127/2004).

 

Οι παραπομπές στις καταργούμενες διατάξεις θεωρείται ότι γίνονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.