Νόμος 4325/15 - Άρθρο 21b

Άρθρο 21Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 51 Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 2664/1998, 4058/2012, 3937/2011, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής απόφασης 125469/1993, στην παράγραφο 3 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014) γίνεται προσθήκη ως εξής:

 

{Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989) μετά την περίπτωση ι' προστίθενται περιπτώσεις ι)α', ι)β' και ι)γ' ως εξής:

 

{ι)α' Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τοπογράφων

 

ι)β' Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων

 

ι)γ' Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ)}}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.