Νόμος 4461/17 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Εκπαιδευτική άδεια ιατρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας των αποκεντρωμένων μονάδων και των αποκεντρωμένων οργανικών μονάδων των Διοικήσεων Υγειονομικής Περιφέρειας, χορηγείται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), όπως ισχύει.

 

2. Κάθε επικουρικός ιατρός, καθώς και κάθε ιατρός που έχει προσληφθεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις Τοπικές Ομάδες Υγείας, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του, δικαιούται έως 15 ημέρες το χρόνο άδεια με αποδοχές για παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων. Η παρακολούθηση πιστοποιείται αμέσως μετά τη λήξη του συνεδρίου. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατούνται οι αντίστοιχες αποδοχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο έβδομο του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στο λοιπό μη ιατρικό προσωπικό που απασχολείται στις Τοπικές Ομάδες Υγείας του άρθρου 106 κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 100 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.