Νόμος 4499/17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις του άρθρου 43 του νόμου 4002/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της περίπτωσης β' του άρθρου 43 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα παιγνιομηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους και μέχρι 50 ανά κατάστημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με άλλο. Δεν χορηγείται πιστοποίηση τύπου Β' σε καταστήματα που απέχουν από τα ήδη λειτουργούντα καζίνο απόσταση ίση ή μικρότερη των 5 χιλιομέτρων, η οποία υπολογίζεται σε ευθεία γραμμή.}

 

2. Η περίπτωση στ' του άρθρου 43 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Για την εγκατάσταση μέχρι 15 παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 39 στα πρακτορεία της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παιχνίδια που δικαιούται να διεξάγει η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασης μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης πρακτορείου τύπου ΣΤ', η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Παιγνίων και μέχρι την έκδοσή του, όπως ορίζεται με την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 5 του άρθρου 54.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.