Νόμος 4499/17

Ν4499/2017: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του νόμου 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4499/2017: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του νόμου [Ν] 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 176/Α/2017), 21-11-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος A: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του νόμου [Ν] 4387/2016

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016)

Άρθρο 2: Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

 

Μέρος Β: Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων

 

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις του άρθρου 39 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 4: Τροποποιήσεις του άρθρου 40 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις του άρθρου 43 του νόμου 4002/2011

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 6: Διατάξεις για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του νόμου 3845/2010

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-11-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.