Νόμος 4513/18

Ν4513/2018: Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4513/2018: Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 9/Α/2018), 23-01-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Τμήμα Α: Ενεργειακές Κοινότητες

 

Άρθρο 1: Ορισμός - σκοπός

Άρθρο 2: Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας

Άρθρο 3: Συνεταιριστικές Μερίδες Ενεργειακής Κοινότητας

Άρθρο 4: Σκοπός - Αντικείμενο δραστηριότητας Ενεργειακής Κοινότητας

Άρθρο 5: Τύπος - Ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού

Άρθρο 6: Διάθεση πλεονασμάτων χρήσης

Άρθρο 7: Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας

Άρθρο 8: Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων - Δικαιολογητικά

Άρθρο 9: Λύση - Εκκαθάριση - Συγχώνευση - Μετατροπή

Άρθρο 10: Ενώσεις- Ομοσπονδία

Άρθρο 11: Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων

Άρθρο 12: Λοιπές διατάξεις Ενεργειακών Κοινοτήτων

 

Τμήμα Β: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 13: Τροποποίηση του νόμου 3463/2006

Άρθρο 14: Τροποποίηση του νόμου 3468/2006

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις για τη θερμική ενέργεια

Άρθρο 16: Ρύθμιση για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό

Άρθρο 17: Τροποποίηση του νόμου 4067/2012

Άρθρο 18: Τροποποίηση του νόμου 4178/2013

Άρθρο 19: Τροποποίηση του νόμου 4203/2013

Άρθρο 20: Παρατάσεις προθεσμιών του νόμου 4414/2016 και ισχύος αδειών παραγωγής

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις Εγγυητικών Επιστολών Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 22: Συνέχιση λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 14Α του νόμου 3468/2006

Άρθρο 24: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011

Άρθρο 25: Τροποποίηση του άρθρου 28 του νόμου 4447/2016

Άρθρο 26: Χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λόγω επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα

Άρθρο 27: Αναβίωση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-01-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.